Wikimedia Commons
Thomas Jefferson

Thomas Jefferson fick barn med sin slav

Thomas Jefferson var motståndare till slaveriet, men ägde själv mer än 600 slavar. En av dessa var en ung flicka vid namn Sally Hemings, som USA:s tredje president inledde ett förhållande med, när hon var bara 14 år gammal.

Med yrken som uppfinnare, lantbrukare, musiker och vetenskapsman var USA:s tredje president Thomas Jefferson sinnebilden av upplysningstidens bildningsideal.

Det var han som skrev självständighetsförklaringen, i vilken det går att läsa bland annat: ”alla människor är skapade lika ... och har av sin skapare fått vissa omistliga rättigheter, däribland rätten till liv, frihet och strävan efter lycka”.

Rätten till liv, frihet och strävan efter lycka gällde dock inte landets svarta befolkning, som på den tiden var hänvisade till ett liv som slavar.

Thomas Jefferson ägde själv 607 slavar, som arbetade på den tjugo kvadratkilometer stora tobaksplantage i staden Charlottesville i delstaten Virginia som han hade vuxit upp på.

Den blivande presidenten var en uttalad motståndare till slaveriet, men ansåg att det av ekonomiska orsaker inte kunde undvaras.

Dessutom hade han inte speciellt höga tankar om USA:s svarta befolkning.

”Jag dristar mig att föra fram misstanken att de svarta, oavsett om de ursprungligen har utgjort en särskild ras, eller om tiden och omständigheterna har gjort dem till en sådan, är underlägsna de vita fysiskt såväl som intellektuellt.” Påstående tillskrivet Thomas Jefferson

Thomas Jefferson hade förhållande med trettio år yngre slav

När Thomas Jefferson var 26 år gammal ärvde han familjens tobaksplantage efter sin fars död, och de första åren använde han stora delar av arbetsstyrkan till att uppföra en praktvilla på ett backkrön med utsikt över plantagen.

Villan fick namnet ”Monticello", som betyder ”litet berg” på italienska, och det var dit Thomas Jefferson drog sig tillbaka med hustrun Martha efter sina långa arbetsdagar.

Martha Jefferson var dotter till slavhandlaren John Wayles, och när han avled 1773 ärvde Thomas Jefferson svärfaderns 135 slavar. Bland dessa var spädbarnet Sally Hemings, som John Wayles hade fått med sin slav Betty Hemings.

Sally Hemings var alltså halvsyster till Martha Jefferson. Detta faktum avhöll emellertid inte Thomas Jefferson från att uppvakta den unga slavinnan bara några år efter hustruns död 1782.

År 1784 reste Thomas Jefferson till Paris för att arbeta som ambassadör. Med sig på resan hade han bland annat Sally Hemings, som skulle arbeta som hushållerska.

Vistelsen i Paris varade fram till 1789, och omkring 1787 inledde den 44-årige änklingen Thomas Jefferson ett kärleksförhållande med Sally Hemings – som då var endast 14 år gammal – och gjorde henne gravid.

I Paris hade Sally Hemings inte längre status som slav, men genom att lova sin unga älskarinna allehanda privilegier samt en försäkran om att deras gemensamma barn automatiskt skulle få status som ”fria”, när de blev vuxna, övertalade Thomas Jefferson henne att följa med tillbaka till USA med honom.

Sally Hemings

Thomas Jefferson fick sex barn med sin slav Sally Hemings, som var 30 år yngre än han. Det finns inga bilder av Sally Hemings, men porträttet ovan har målats utifrån beskrivningar av hennes utseende.

Thomas Jeffersons hemliga affär avslöjades 1802

Sally Hemings och Thomas Jefferson fick minst sex barn tillsammans. Två av barnen dog vid födseln, men fyra av dem överlevde till vuxen ålder.

Förhållandet mellan Thomas Jefferson och Sally Hemings uppmärksammades av allmänheten, när journalisten James Callender 1802 skrev en artikel den ”hemliga” första damen – ett år efter presidentvalet i USA, då Thomas Jefferson blev omvald.

Vi vet väldigt lite om Sally Hemings och hennes förhållande med USA:s tredje president.

Var förhållandet jämlikt trots att Sally Hemings var en slav? Eller var hon tvungen att leva tillsammans med sin ägare, för att han befallde det?

I Thomas Jeffersons plantagevilla ”Monticello”, som i dag är ett museum, tog man 2018 bladet från munnen och lyfte fram det kontroversiella förhållandet.

I en utställning om Sally Hemings liv kategoriserades förhållandet mellan slaven och den berömde slavägaren som ”våldtäkt” på grund av det ojämlika maktförhållandet mellan dem.