Clinton Presidential Library / Wikimedia

Fem presidentskandaler: Sex, makt och korruption

"I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky!" De flesta känner till Bill Clintons lögn från ett tv-tal till nationen 1998. Men presidentskandaler är ingen ny företeelse i amerikansk historia. Vi har plockat fram fem av de största.

1. Ulysses S. Grant

Whiskey Ring-skandalen

Ulysses S. Grant var president i USA mellan åren 1869 och 1877. Hans tid i Vita huset präglades i hög grav av korruption.

Mest känd är Whisky Ring-skandalen som infattade skatteflykt och mutor och involverade både mäktiga politiker och whiskeyhandlare.

År 1875 kom det fram att flera regeringsmedlemmar tog skatteintäkterna från landets whiskeyförsäljning och stoppade i egna fickor.

Grant reagerade med att kräva att de skyldiga straffades, men snart det kom fram att han försökte skydda sin privata sekreterare som också varit inblandad i saken – skandalen var ett faktum.

Även om Grant inte var involverad personligen sågs hans försök att skydda sina vänner som ett bevis på att Grants regering var genomkorrumperad.

Medierna hånade Ulysses Grant och hans korrupta medarbetare.

© Library of Congress

2. Warren G. Harding

Teapot Dome-skandalen

Warren G. Hardings presidenttid präglades av flera skandaler. Den största rörde bestickning – den så kallade Teapot Dome-skandalen.

Skandalen uppstod eftersom Harding år 1921 gav inrikesministeriet kontrollen över landets maritima oljereserver – en handling som högsta domstolen i USA senare ansåg var olaglig.

Innan dess hade den dåvarande inrikesministern Albert B. Fall hunnit sälja rättigheterna till oljereserverna i Teapot Dome i Wyoming och andra områden till privata oljebolag för ekonomisk kompensation.

När skandalen uppdagades år 1924 hade Albert B. Fall redan tagit emot över 100 000 dollar i mutor.

Han avslöjades, dömdes och fängslades, till skilnad från Warren G. Harding som dog av en hjärtinfarkt år 1923, mitt under sin mandatperiod, och kunde därför inte åtalas. Men hans eftermäle tog stryk och han förknippas fortfarande med Teapot Dome-skandalen.

Warren Harding dog innan Teapot Dome-skandalen uppdagades men hans eftermäle skadades.

© Wikimedia

3. Richard M. Nixon

Watergate-skandalen

Watergate-skandalen anses ofta vara den största amerikanska presidentskandalen någonsin. Detta eftersom det är den enda skandalen som resulterat i att en president fått lämna sin post.

Watergate-skandalen dominerade nyheterna i början av 1970-talet i USA efter att fem män som arbetade för Nixon tagits på bar gärning med att bryta sig in i Demokraternas högkvarter.

Männen dömdes först för inbrott och avlyssning men under processen kom det fram att de fått order från regeringen som senare försökte dölja sin inblandning.

Totalt dömdes 43 personer – många av dem var bland Nixons närmaste medarbetare. Richard M. Nixon lämnade presidentposten den 9 augusti 1974.

Richard Nixon avgick som USA:s president år 1974 i kölvattnet av Watergate-skandalen.

© National Archives & Records Administration

4. Ronald Reagan

Iran-Contras-affären

Även om man inte känner till vilken roll Ronald Reagan hade i Iran-Contras-affären är det främst han som förknippas med skandalen idag.

Under Reagans tid som president sålde USA nämligen vapen till Iran, trots att det rådde ett vapenembargo mot landet. Detta berodde på att en grupp amerikaner hölls gisslan i Libanon och USA såg vapenförsäljningen som ett sätt att öka chanserna att få dem frigivna.

Men intäkterna från vapenförsäljningen användes i hemlighet för att stötta gerillagruppen Contras i Nicaragua vars mål var att störta det dåvarande styret i landet.

När affären avslöjades hösten 1986 ledde det till en process i Internationella domstolen i Haag som avgjorde att USA brutit mot internationell lagstiftning.

I USA dömdes elva ämbetsmän och politiker skyldiga för att ha hemlighållit information för Kongressen och för att ha begått mened. Man hittade dock aldrig några avgörande bevis för att Ronald Reagan skulle ha varit inblandad i skandalen.

År 1987 tog Ronald Reagan emot "The Tower Commission Report" som redde ut omständigheterna kring Iran-Contras-affären. Man hade inte hittat några direkta bevis mot presidenten själv.

© The Reagan Library

5. Bill Clinton

Lewinsky-affären

Lewinsky-affären hade allt: Sex, lögner och uppståndelse. Kanske är det också därför Bill Clinton är ihågkommen främst för just denna skandal.

År 1998 kom det nämligen fram att USA:s president, som var gift och hade två barn, hade haft ett sexuellt förhållande med den 22-åriga Monica Lewinsky, som var anställd i Vita huset.

Bara det var en skandal, men situationen blev än värre när Clinton beskylldes för att ljuga under ed när han förnekade hela förhållandet.

Han anklagades därför av Representanthuset för att förhindra rätten att göra sitt arbete.

Clinton frikändes av Senaten och satt kvar på presidentposten, men fråntogs sin advokatlicens.

Bill Clinton ställdes inför riksrätt år 1999 då Senaten frikände honom för mened och för att hindra rättvisan men han fråntogs sin advokatlicens.

© Wikipedia