Välkommen till Världens historia nr 2 / 2011

Läs om Auschwitz, Che Guevara, scientologernas spioner och Caesar i Gallien.

Auschwitz – dödens fabrik

I juni 1940 börjar tyska ingenjörer bygga om en övergiven polsk kasern. Med iskall beräkning och totalt förakt för människoliv uppför de själva monumentet över mänsklighetens mörkaste sida.

Che Guevaras sista uppdrag

År 1966 tänker hjälten från revolutionen på Kuba, Che Guevara, kämpa för de bolivianska böndernas frihet. För sent upptäcker han att de inte ens vill ha hans hjälp.

Scientologer hade spioner överallt

Under 1970-talet tog scientologerna till kriminella metoder för att tysta sina motståndare och för att slippa betala skatt. Mer än 5000 medlemmar infiltrerade statliga myndigheter och privata företag i ett av de mest omfattande spionfallen i USA:s historia.

CAESAR – och de oövervinneliga gallerna

År 58 f Kr plågas den romerske här­föraren Julius ­Caesar av astronomiska skulder. För att få tyst på kreditorerna och bana väg till maktens tinnar använder han all sin list. Han planerar att erövra Gallien.

Polisstat i Venedig

Ett misslyckat kuppförsök i 1300-talets ­Venedig leder till att historiens första effek­tiva hemliga polis grundas – och till flera hundra års övervakning av stadsborna.

Svart guld

I slutet av 1800-talet präglades oljeindustrin i USA av kriget mellan John D Rockefeller och de små, självständiga oljebolagen. Oljemagnaten skydde inga medel för att skaffa sig monopol på oljeproduktionen – i kampen om det svarta guldet var alla medel tillåtna.

Läs också om ...

USA:s värsta gangsters, amazoner, resan till jordens inre och Kinas smarta dynasti