Tema

EUROPA I BRAND

I denna enastående bokserie berättar de allra sista nu levande ögonvittnena om sina upplevelser under andra världskriget. Vi bjuder också på dokument i original, gripande brev och nya, fördjupande intervjuer med experter som analyserar krigets mest avgörande händelser. Europa i brand ger dig en unik läsupplevelse.

Band 1 – Kampen om Norden

Band 1 – Kampen om Norden

1939 förvandlas Norden till ett slagfält för Europas stormakter. Hitler och Stalin anfaller från var sitt håll och striderna längs den finska gränsen och i norra Norge hör till andra världskrigets bittraste. Du får första bandet av Världens Historias nya bokverk "EUROPA I BRAND" för bara 1 krona.

Band 2 – Ubåtsjakt på Atlanten

Band 2 – Ubåtsjakt på Atlanten

Ubåtskriget rasar på Atlanten och med sina ubåtar vill Hitler svälta ut Storbritannien. De tungt lastade fraktskeppen och fartygen med flyktingar västerut blir lätta offer – ända tills britterna skickar med krigsfartyg som eskort. Möt besättningarna ombord på de tyska ubåtarna och sjömännen och passagerarna på de allierades konvojer som riskerar livet på Atlantens iskalla vågor. Du får det första bandet av Världens Historias nya bokverk för bara 1 krona!

Band 5 – De arktiska konvojerna

Band 5 – De arktiska konvojerna

De arktiska fartygskonvojer som fraktade materiel genom ishavet till Sovjetunionen löpte de största riskerna under andra världskriget. Sjömännen kämpade inte bara mot ubåtar, flygplan och krigsfartyg utan även mot extrem köld och is. Möt de sjömän som flera gånger gjorde vad Winston Churchill kallade "världens värsta resa”.

Band 6 - Slaget om England

Band 6 - Slaget om England

I juli 1940 står allt på spel för det brittiska imperiet. Frankrike har kapituleret, delar av Norden är ockuperat, Luftwaffe är världens mest moderna flygvapen och nu hotar Hitler med att invadera de brittiska öarna. Bara en grupp otränade piloter med alltför få plan kan förhindra Englands fall. Vi följer piloterna i dogfights över kanalen och hör ögonvittnen till slaget om England berätta.