Vilken landgräns har funnits längst?

Vilket europeiskt lands gränser har varit oförändrade längst?

I flera hundra år var delegater från Andorra tvungna att svära sin trohet till landets två makthavare varje år – här är det år 1925.

Andorras gränser har inte ruckats en centimeter på 734 år, något helt unikt för Europa. Fram till år 1278 slogs biskopen av Urgel i Spanien och greven av Foix i Frankrike envetet om makten över ministaten. Till slut måste parterna erkänna att det var bättre att dela på makten.

Andorra fick därför två regenter, en ordning som står sig än i dag, även om Frankrikes president har övertagit titeln ”furste av Andorra” efter greven av Foix. Det gör den franske presidenten till världens ende folkvalde monark.

Eftersom både greven och biskopen fruktade att motparten skulle bryta pakten, bestämde de sig för att de­­militarisera bergsriket. Det skulle för evigt vara neutralt och aldrig ha en fast armé.

Som en kuriositet skulle Andorras medborgare, enligt avtalet, dessutom betala fyra skinkor, 40 limpor bröd och en del vin i skatt varje år. Den traditionen upphörde först i modern tid.