Vilka böcker blev lågornas rov?

Vet man vilka böcker och dokument som förstördes vid slottsbranden i Stockholm 1697?

Översiktsbild över slottsbranden på slottet Tre kronor 1697.

Slottet Tre kronor brinner den 7 maj 1697.

© Kungliga biblioteket

Svar Branden skördade inga människoliv, eftersom den upptäcktes kvickt, men på grund av det hastiga förloppet kunde långt ifrån alla värdesaker föras i säkerhet. Till de skatter som drabbades hårdast hörde svenska statens boksamlingar. Förödelsen var dock mycket ojämn.

Eftersom hela antikvitetsarkivet hade förflyttats till Uppsala före branden klarade sig detta fullständigt. Även arkivets sekreterare Johan Peringskiöld hann rädda alla sina handlingar.

Värre gick det för medeltidsbreven, som i stor utsträckning försvann för alltid. Det gäller även material från 1600-talet, till exempel brev som skickats till Sverige från fältherrar verksamma under trettioåriga kriget.

Kopior av skrivelser från rikskansliet från Gustav Vasas tid och framåt, en typ av material som brukar kallas riksregistraturet, led också stor skada.

Allt som allt brann omkring 75 procent av slottets cirka 24 500 tryckta skrifter upp, liksom 1 100
av de 1 400 handskrifterna.

På grund av branden har vi gått miste om stora kunskaper om regenternas och fältherrarnas vardagliga verksamhet – förhandlingar, beslut, och så vidare.

FÅ POPULÄR HISTORIAS NYHETSBREV!

Men skadan bör inte överdrivas. De stora dragen i svensk historia hade varit desamma även med de försvunna källorna i behåll. Tidiga hävdatecknare, som Olaus Petri, hade tillgång till i dag förlorat material, varför vi genom deras skrifter kan fylla i några av luckorna branden orsakade.

Publicerad i Populär Historia 12/2016