Wikimedia Commons
enheduanna

Vem var den första namngivna författaren?

Som världshistoriens första namngivna författare lovprisade översteprästinnan Enheduanna Mesopotamiens gudar och tempel.

”Samlaren av tavlorna var Enheduanna. Min kung, något har skapats som ingen har skapat tidigare”. Så undertecknade Enheduanna, historiens första kända författare, ett antal lertavlor som hon skrev för cirka 4 300 år sedan.

Enheduanna var dotter till kung Sargon av Akkad, som erövrade stora delar av Mesopotamien under åren kring 2300 före Kristus.

I ett försök att stärka sin politiska makt bestämde sig Sargon för att förena de många lokala gudarna i sitt stora rike. Uppgiften tillföll Enheduanna, som utsågs till översteprästinna.

Hon tog itu med uppgiften och skrev minst fyrtiotvå hymner och sex religiösa dikter. Varje hymn var en lovprisning av ett visst tempel i Sargons rike, medan dikterna var hyllningar av olika gudar.

En dikt hyllar exempelvis den sumeriska gudinnan Inanna, som senare smälte samman med Ishtar, kärleken, krigets och rättvisans gudinna.