Pixabay
badminton fjerbold sport

Vem har gett namn åt badminton?

Var kommer badmintonspelet ifrån?

Badminton är namnet på det gods i Gloucestershire i sydvästra England där fjäderbollsspelet för första gången visades upp för den brittiska överklassen. Det skedde under en fest som gavs av hertigen av Beaufort år 1871. Efter det kallades aktiviteten ”badmintonspelet”.
Dessförinnan hade spelet mest varit känt bland brittiska officerare utstationerade i Indien – där det också uppstod. Spelet, som indierna kallade poona efter en stad i närheten av Bombay, var så populärt bland britterna att biskopen av Madras beklagade sig över att hans församlingsbor försummade kyrkan.
Badminton blev snabbt populärt inom överklassen. Snart formaliserades spelet genom ett regelverk som gavs ut år 1893 av det nybildade brittiska badminton­förbundet. Reglerna från den tiden skiljer sig faktiskt mycket lite från de regler som gäller i dag.