Världens äldsta lönespecifikation hittad

I antikens Mesopotamien arbetade man inte för att bli rik. Istället fick man betalt i öl.

Kilskriften på lertavlan visar hur mycket öl alla arbetare har fått utbetalt.

© The Trustees of The British Museum

Den är full av rispor och föreställer en trattformad behållare och ett människohuvud som äter ur en skål. Och så är den troligen världens äldsta lönespecifikation.

Så lyder forskarnas dom över en lertavla från den antika staden Uruk, som var en del av Mesopotamien för 5 000 år sedan.

Men lönespecifikationen har inget med pengar att göra. Istället visar den att arbetarna fick öl för sina insatser.

Populär dryck

Tavlan har skrivits med världens äldsta skriftsystem, den så kallade kilskriften.

Det ätande huvudet på tavlan betyder "ranson" medan behållaren betyder "öl". Varje rispa som gjorts på tavlan anger mängden öl som en arbetare mottagit.

Men den alkoholfyllda utbetalningen handlade inte bara om att göra arbetarna glada och nöjda. Under antiken var öl nämligen en närande dryck som i sig själv kunde utgöra en hel måltid.

Ofta var det nyttigare att dricka öl än det förorenade dricksvattnet som fanns i den tätbefolkade staden. Därför var öl en populär dryck i hela Mesopotamien.

Lång tradition av att utbetala lön i alkohol

Mesopotamien var inte den enda platsen där arbete premierades med alkohol. På medeltiden fungerade vin ofta som belöning för en lång dags arbete och i Egypten har arkeologer funnit bevis för att de som byggde pyramiderna fick mellan fyra och fem liter öl om dagen.