Wikipedia

Världens äldsta emoji hittad

År 2013 togs ordet ”emoji” för första gången med i en ordbok. I Slovakien har forskare emellertid gjort en upptäckt som visar att bruket av emojis är nästan 400 år gammalt.

På nationalarkivet i Trenčín i Slovakiet föreställer man sig att det gick till så här:

År 1635 hade advokaten Jan Ladislaides fått i uppgift att gå igenom den kommunala bokföringen i en liten stad vid Strážovbergen.

Advokaten var synnerligen nöjd med siffrorna, så när han godkände dem ritade han en liten cirkel bredvid sin underskrift.

Inne i cirkeln ritade han två prickar och ett streck – en bild som de flesta i dag skulle betrakta som en leende emoji.

Leende ansikte godkände bokföringen

Om det var precis på det sättet världens första emoji kom till kan man inte slå fast med säkerhet, säger Peter Brindza, som är chef för nationalarkivet i Trenčín.

Att advokaten Jan Ladislaides 1635 använde ett leende ansikte för att godkänna bokföringen råder det emellertid ingen tvekan om.

”Jag kan givetvis inte utesluta att det finns äldre emojis, som vi ännu inte har upptäckt. Men detta är utan tvekan en av de allra äldsta”, säger Peter Brindza.

Ett godkännande

Även om emojins mun ser mer neutral än glad ut, råder det enligt Peter Brindza ingen tvekan om att ansiktet symboliserar ett godkännande.

Ovanför underskriften och teckningen har advokaten nämligen skrivit en kort text, där han uttrycker hur nöjd han är med de godkända räkenskaperna.

De första digitala emojis dök upp i Japan 1999, och 2013 blev ordet ”emoji” upptaget i en ordbok. Dagligen skickades det uppskattningsvis sex miljarder emojis i världen.