Stjärnor på kläderna har signalerat rang, ända sedan man började använda dem som symboler inom adliga ordnar under medeltiden.

Varför har generaler stjärnor?

Varför blev just stjärnor en symbol för officerares grad?

Stjärnor som gradbeteckningar är en kvarleva från medeltiden, då symbolen ofta användes av samhällets högre klasser.

I de tidigaste civilisationerna var himlakropparna nära förbundna med gudarna. Såväl greker som romare använde därför ofta stjärnor som symboler. Bruket fortsatte in på medeltiden, då flera adliga ordnar, bl a den prestigefyllda engelska ”Order of the Bath”, pryddes av stjärnor.

Senare spreds dekorationerna till 1700-talets officersuniformer. Stjärnor prydde epåletterna för att visa vilken grad bäraren hade i officershierarkin. På 1800-talet försvann epåletten, men stjärnorna blev kvar som ett diskret men tydligt sätt att visa bärarens auktoritet.

Kanske är du intresserad av...