Varför har generaler stjärnor?

Varför blev just stjärnor en symbol för officerares grad?

Stjärnor som gradbeteckningar är en kvarleva från medeltiden, då symbolen ofta användes av samhällets högre klasser.

I de tidigaste civilisationerna var himlakropparna nära förbundna med gudarna. Såväl greker som romare använde därför ofta stjärnor som symboler. Bruket fortsatte in på medeltiden, då flera adliga ordnar, bl a den prestigefyllda engelska ”Order of the Bath”, pryddes av stjärnor.

Senare spreds dekorationerna till 1700-talets officersuniformer. Stjärnor prydde epåletterna för att visa vilken grad bäraren hade i officershierarkin. På 1800-talet försvann epåletten, men stjärnorna blev kvar som ett diskret men tydligt sätt att visa bärarens auktoritet.