Varför har generaler stjärnor?

Varför blev just stjärnor en symbol för officerares grad?

Varför blev just stjärnor en symbol för officerares grad?

Stjärnor som gradbeteckningar är en kvarleva från medeltiden, då symbolen ofta användes av samhällets högre klasser.

I de tidigaste civilisationerna var himlakropparna nära förbundna med gudarna. Såväl greker som romare använde därför ofta stjärnor som symboler. Bruket fortsatte in på medeltiden, då flera adliga ordnar, bl a den prestigefyllda engelska ”Order of the Bath”, pryddes av stjärnor.

Senare spreds dekorationerna till 1700-talets officersuniformer. Stjärnor prydde epåletterna för att visa vilken grad bäraren hade i officershierarkin. På 1800-talet försvann epåletten, men stjärnorna blev kvar som ett diskret men tydligt sätt att visa bärarens auktoritet.