Varför bar män blygdkapslar?

Varför hade förnäma män på medeltiden sina könsdelar omslutna av en liten påse?

En stor blygdkapsel var ett tecken på maskulinitet på medeltiden. Här poserar en italiensk hertig från 1400-talet.

Överkläderna blev kortare och könsdelarna måste döljas

På medeltiden bestod männens benkläder bara av två lösa byxben som knöts fast kring midjan. På 1300-talet skulle den tidigare långa skjortan förkortas enligt det nya modet, vilket betydde att grenen blottades och behövde döljas med något. Lösningen blev att män började bära ett trekantigt tygstycke mellan byxbenen.

Blygdkapseln introducerades för att framhäva könsdelarna

Under 1400-talet övergick dock de så kallade blygdkapslarna från att vara en lösning på ett problem till en märklig modenyck.

Många män, särskilt från överklassen, började vaddera sina kapslar. I stället för att dölja skrevet framhävdes nu i stället könsdelarna. Med tiden blev blygdkapslarna pompösa och svulstiga fallossymboler, ofta dekorerade med dyrbara pärlor och gyllene band.

Enligt några historiker kan blygdkapslarnas popularitet även ha berott på att syfilis hade drabbat Europa. Sjukdomen angrep ofta könsdelarna, och en stor blygdkapsel var ytterst praktisk om man exempelvis ville dölja ett bandage. Blygdkapseln försvann ur modet i slutet av 1500-talet.