Mirosław Blicharski/Aleksander Poznań

Vampyr begravdes med lie över halsen

Rädslan för en blodsugande adelsdam fick på 1600-talet de efterlevande att vidta extrema åtgärder, visar nytt fynd.

En fin sidenhatt var det första de polska arkeologerna fick syn på, när de avtäckte en kvinnograv från 1600-talet. Nästa upptäckt fick dem dock att verkligen spärra upp ögonen. Graven i staden Bydgoszcz, 25 mil nordväst om Warszawa, innehöll även en lie.

Medan sidenhatten signalerade att graven tillhörde en fin dam från överklassen, tydde lien på något helt annat.

”Den hade inte lagts ner platt utan placerats över halsen på ett sådant sätt att den döda – om hon försökte resa sig ur graven – skulle bli halshuggen”, förklarar utgrävningsledaren professor Dariusz Poliński vid Nicholas Copernicus-universitetet i Torun.

Närmare undersökningar av kvarlevorna avslöjar att kvinnan har utstående tänder, vilket kan ha räckt för att stämplas som vampyr i 1600-talets Polen.

© Mirosław Blicharski/Aleksander Poznań

Skulle skydda mot vampyr

Den vassa lien över halsen kan enligt arkeologerna bara betyda en sak: personerna som begravde den polska adelsdamen var rädda att hon var en vampyr.

För att hindra henne från att resa sig ur graven och hemsöka dem hade de dessutom fäst ett hänglås runt hennes ena tå – ett symboliskt försök att fjättra henne till graven för tid och evighet.

Fyndet är ovanligt förklarar professor Poliński:

”De metoder som man använde för att skydda sig mot de döda omfattade vanligtvis att man skar av huvudet eller ett ben på den döda personen. Eller att placera den döda med ansiktet nedåt, så att hen bet ner i jorden. Eller bränna kroppen eller krossa kvarlevorna med en sten.”