Vad var nytt med Gutenbergs tryckeri?

Gutenberg var långt ifrån först med att trycka böcker – kineserna hade redan gjort det i tusen år när han började. Men han kom på en revolutionerande förbättring...

Gutenberg i sitt tryckeri. Infälld en sida ur Gutenbergbibeln från 1454.

© Bridgeman/IBL

I mitten av 1400-talet öppnade Johannes Gutenberg ett boktryckeri i den tyska staden Mainz. Omkring år 1454 lät han trycka en påkostad bibelutgåva, den så kallade Gutenbergbibeln. Boken räknas som startskottet för den moderna boktryckarkonsten.

Redan år 1480 fanns fler än 110 boktryckerier i flera europeiska länder. Med den nya tekniken spreds kunskap och idéer som på sikt förändrade Europa i grunden.

Gutenberg var inte först

Tvärtemot vad som ofta påstås var Johannes Gutenberg däremot inte först med att trycka böcker. I Kina hade böcker mångfaldigats i åtminstone ett årtusende. Där användes till en början träplattor, där tecken till en hel boksida skars in för hand.

Det var ett tidskrävande arbete, men på 1000-talet e Kr utvecklades också lösa bokstäver som kunde kombineras på olika sätt.

Även i Europa trycktes böcker med träblock före Gutenbergs tid.

Göt enskilda bokstäver i bly

Gutenbergs främsta insats anses ha varit att han utvecklade ett system för att gjuta enskilda bokstäver, så kallade typer, av bly. De var tåliga och kunde kombineras på olika sätt för att bilda hela rader och sidor.

Gutenberg var alltså inte den första tryckaren, men hans innovation fick revolutionerande betydelse genom att förenkla processen.