Malcolm Fairman/Imageselect

Vad gjorde en geisha?

Rollen som professionell värdinna var väldigt vanlig under 1700- och 1800-talen. I dag finns endast några tusen kvar.

En geisha är en professionell värdinna, som underhåller med sång, dans och samtal vid japanska middagsbjudningar.

Fenomenet uppstod i början av 1700-talet och omfattade ursprungligen män, som fick betalt för att besöka sammankomster i överklassen för att passa upp på gästerna. Med tiden övertogs yrket av unga kvinnor, som visade sig vara betydligt populärare än männen.

Musik, sång och dans var ­viktiga inslag, när en geisha ­skulle underhålla sina gäster.

© Alinari/Bridgeman Images

Tre saker var viktiga för en geisha

Vackert hår

Håret är en peruk, som tillverkats efter geishans ansiktsform. Frisyren kommer av en traditionell håruppsättning för brudar.

Musikaliska färdigheter

Shamisen är hörnstenen i ­klassisk japansk musik och är en luta med tre strängar. Alla ­geishor fick lära sig spela på musikinstrumentet.

Traditionella kläder

Obi är ett brett, dyrbart sidenbälte, som binds på ryggen. Knutens storlek och form angav bland annat varifrån geishan kom.

Innan kvinnor kunde bli geishor var de tvungna att genomgå en lång lärotid. Redan som små flickor flyttade de in på särskilda skolor, där de undervisades i bland annat musik, dans, kalligrafi, poesi och litteratur.

Dessutom skulle eleverna tillägna sig särskilda sociala färdigheter – bland annat formella hälsningar och samtalskonst – så att de skulle kunna umgås med alla sorters gäster.

I västvärlden har geishor ibland förknippats med prostitution, men traditionellt sett är sex inte en del av relationen mellan geishan och hennes kunder. En del geishor hade dock långa relationer – som ibland kunde övergå i äktenskap – med fasta kunder, som köpte dyrbara gåvor och betalade för geishans utgifter.

VIDEO – Möt Japans äkta geishor:

Video

Ett skäl till missuppfattningen kan vara att geishor ofta har förväxlats med oiran, som liknade geishor och genomgick en snarlik utbildning, men som livnärde sig på prostitution.

I dag finns det endast några tusen ­geishor i Japan. De uppträder mestadels vid privata fester eller i fina restauranger.

Te var geishans specialitet

Teceremonin är central i japansk kultur och förknippad med lugn, harmoni och gästfrihet. Vid sammankomster tillagade och serverade geishan teet, vilket tillät henne att visa upp sin skicklighet som värdinna. En ceremoni varade omkring fyra timmar och inkluderade även flera maträtter.

Malcolm Fairman/Imageselect