Taxi – varifrån kommer ordet?
Språk

Taxi – varifrån kommer ordet?

1 minuter

Hade inkafolket ett skriftspråk?
Språk

Hade inkafolket ett skriftspråk?

2 minuter

Varför hette de bolsjeviker?
Språk

Varför hette de bolsjeviker?

1 minuter

Runor: Hur gamla är runorna?
Språk

Runor: Hur gamla är runorna?

1 minuter

Varför heter det björntjänst?
Språk

Varför heter det björntjänst?

1 minuter

Var Adolf ett populärt namn?
Språk

Var Adolf ett populärt namn?

2 minuter

Varför slutade man tala latin?
Språk

Varför slutade man tala latin?

1 minuter

Varför heter det getto?
Språk

Varför heter det getto?

1 minuter

Tyskland: Kärt barn har många namn
Språk

Tyskland: Kärt barn har många namn

1 minuter

Sida 3 / 3