Varför slutade man tala latin?

Av vilken anledning försvann latinet som talspråk – det levde ju kvar som skriftspråk?

Västgoternas intåg i Rom var början på slutet för latinet som gemensamt språk.

Redan under antiken utvecklades latin till ett otal dialekter. Romaren förstod inte provinsborna, och överklassen rynkade på näsan åt de vanliga medborgarnas ”vulgär­latin”. Problemen ökade när germanska stammar år 300–500 e Kr. delade upp romar­riket i flera stater med mycket lite kontakt med varandra.

Latin utvecklades med tiden till flera sydeuropeiska språk och dialekter. Den klassiska varianten överlevde dock som överklassens internationella språk tills franskan tog över på 1700-talet.