Shutterstock
Hebreiska

Varför skrivs en del språk från höger mot vänster?

Vänster eller höger? Historiker har länge undrat varför skriftspråk skrivs åt olika håll. Enligt en hypotes finns svaret på gåtan flera tusen år tillbaka i historien.

En del språk skrivs från vänster till höger, medan andra – bland annat arabiska och hebreiska – skrivs från höger till vänster.

En utbredd hypotes är att skriftspråkets riktning har bestämts av det medium som ursprungligen användes för att nedteckna skriften. Därför skrivs de flesta moderna skriftspråk från vänster till höger, medan äldre språk skrivs åt motsatt håll.

Enligt hypotesen beror detta på att gamla språk ursprungligen mejslades in på stentavlor, då det var mest praktiskt för de flesta skrivare att hålla mejseln i vänster hand och hammaren i höger hand och arbeta sig åt vänster.

Arabiska och hebreiska härstammar båda från arameiskan, som uppstod för nästan 3 000 år sedan.

Hebreiska

Hebreiska är ett av de gamla språk som fortfarande skrivs från höger mot vänster.

© Shutterstock

Skriftspråk som utvecklades efter uppfinningen av papper för cirka 2 000 år sedan skrivs i regel från vänster till höger, eftersom det våta bläcket annars smetas ut av högerhanden.

Grekerna bytte riktning

Grekiska är ett av de skriftspråk som under historiens gång har bytt riktning från höger- till vänsterriktat.

Under övergångsfasen mellan forngrekiska och modern grekiska skrevs skriftspråket omkring 500 före Kristus till och med som så kallat bustrofedon, då texten byter riktning från en rad till nästa.

Efter första raden från vänster till höger följer en rad med texten från höger till vänster – i regel med spegelvända bokstäver. Med tiden gick grekerna dock över till att skriva från vänster till höger.

Kilskrift

När kilskrift höggs in i sten var det enklast för en högerhänt att hålla mejseln i vänster hand, hammaren i höger och skriva åt vänster. På det sättet minskade risken att slå sig på fingrarna.

© BabelStone