Shutterstock

Varför skrivs arabiska från höger till vänster?

Till skillnad från de latinska bokstäver som används i västvärlden skrivs arabiska bokstäver från höger mot vänster. Men vad är anledningen till det? Och varför skriver man inte åt vänster även i västvärlden?

Det finns ingen entydig förklaring på varför arabiska och andra semitiska språk skrivs från höger till vänster.

En del forskare tror att riktningen är ett uttryck för skrivmetoden.

De tidigaste semitiska texterna är omkring fyratusen år gamla inskriptioner, och med hammare och mejsel är det enklast för högerhänta att ”skriva” från höger.

Latinska bokstäver, som vi använder i väst, är en vidareutveckling av bland annat det grekiska alfabetet.

Antikens greker skrev från höger eller omväxlande rader från höger och vänster fram till cirka år 500 före Kristus.

Att grekerna senare började skriva från vänster kan bero på att det blev allt vanligare att använda griffel eller stylus.

Med de skrivredskapen är det lätt att en högerhänt person suddar ut texten med handen, om den skrivs från höger.

Skulle arabiskan byta skrivriktning skulle det kräva att alfabetet spegelvändes, eftersom bokstäverna i arabiska ord sitter ihop med varandra.