Shutterstock

Varför säger militärer ”Roger”?

Under andra världskriget blev radiomeddelanden allt vanligare, och man behövde därför ett kodord för den gamla morsesignalen ”received".

Innan verbal radiokommunikation blev vanlig använde amerikansk och brittisk militär morsekod för att kommunicera.

Mottagna meddelanden besvarades i regel med koden för bokstaven ”r” för ”received” (mottaget, red.) för att ­bekräfta att meddelandet förståtts.

I början av andra världskriget ersattes morsekod av tvåvägs verbal kommu­nikation via radio, och hos de allierade behövde man ett alternativ till ”r” av rädsla för att bokstaven skulle försvinna eller ­missuppfattas i de knastrande radio­meddelandena.

Valet föll på ”Roger”, som motsvarade bokstaven ”r” i dåtidens bokstaveringsalfabet.

Från militären övergick bruket av ”Roger” till civil ­radiokommunikation under 1950-talet.

Det moderna internationella bokstaveringsalfabetet, som infördes 1956, an­vänder ”Romeo” för ”r”.

Därför har ”Roger” i en del fall – till exempel inom Australiens flotta – bytts mot ”Romeo”.