Varför hette de bolsjeviker?

Vilka var Sovjetunionens bolsjeviker?

Bolsjevikerna fick sitt namn av Lenin

Vladimir Lenin kallade sina anhängare i Rysslands social­demokratiska arbetarparti för bolsjeviker, efter det ryska ordet för "majoritet", bolsjinstvo. På partikongressen år 1903 stödde de hans plan att erövra makten genom en revolution i Ryssland och fostra folket till kommunism.

Hans motståndare ansåg att det ryska folket inte var redo för ett kommunistiskt samhälle. Lenin avfärdade dem som mensjeviker efter ordet mensjinstvo, som betyder minoritet.

Efter splittringen av par­tiet kallade sig Lenins falang för bolsjeviker ända fram till år 1952 då Stalin deklarerade:

"Det finns inga mensjeviker längre. Varför skulle vi kalla oss bolsje­viker? Vi är inte majoriteten, vi är hela partiet."