Varför heter det Grisbukten?

Vad har Grisbukten på Kuba med svin att göra?

År 1961 försökte exilkubaner störta Castro. De gick i land i Grisbukten, som egentligen borde heta Fiskbukten.

Ingenting! Grisbukten på Kuba har förmodligen fått sitt inte särskilt smickrande namn på grund av ett språkligt missförstånd.

På spanska heter bukten Bahía de Cochinos. Ordet cochinos översattes en gång till gris på engelska, men cochino är också det spanska namnet för fisken drottningtryckare som bukten är full av. Den kubanska bukten blev berömd efter ett invasions­försök den 17 april 1961, då 1400 exilkubaner med USA:s hjälp landsattes där för att avsätta den kommunistiske diktatorn Fidel Castro.­

Invasionen blev ett enda stort fiasko, bland annat på grund av bristande stöd från den amerikanske presidenten J F Kennedy. Efter kuppförsöket tillät Castro sovjetiska kärnladdade missiler på Kuba, ett drag som höll på att sätta i gång ett kärn­vapenkrig år 1962.