Varför heter det getto?

Varifrån kommer benämningen ”getto”?

Ordet ”getto” kommer från det judiska kvarteret i Venedig.

Gettot har fått sitt namn efter det italienska ordet för järnslagg, ghetta. Namnet kommer av att Venedigs judar år 1516 förvisades till ett kvarter, där det tidigare hade legat järngjuterier. Området gick därför under namnet ”Campo Ghetto” – Slaggplatsen.

Campo Ghetto omgavs av en mur med stora järnportar som låstes nattetid. På så vis kunde Venedigs kristna ledning kontrollera att judarna rättade sig efter de krav som hade ålagts dem som en följd av deras tro. Judarna fick till exempel bara arbeta med vissa yrken, och de fick inte äga bostäder. I dag används benämningen getto vanligtvis om fattiga stads­delar som ofta domineras av en viss befolkningsgrupp.