Varför heter det björntjänst?

Björntjänst är ett ord de flesta känner till, men varifrån kommer det egentligen?

Uttrycket björntjänst kommer från fabeln "Björnen och trädgårdsmästaren".

Björntjänst – ordet kommer från Frankrike

En björntjänst är en välmenad hjälp som gör mer skada än nytta. Uttrycket kan spåras tillbaka till den franske 1600-talsdiktaren Jean de La Fontaines fabel "Björnen och trädgårdsmästaren".
I berättelsen ville björnen hjälpa sin sovande herre ge­­nom att slå ihjäl den fluga som hade satt sig på mannens panna. Dessvärre använde björnen en sten som krossade mannens skalle.

La Fontaines dikt slutar med ett konstaterande: "Även om mo­­tivet är aldrig så ädelt, vill man helst slippa en björntjänst!"