Pälshattar var vanliga bland Europas judar. Skägg var en gammal judisk tradition. Gula märken var obligatoriska på judarnas klädsel fram till 1700-talet.

Varför har judar tyska efternamn?

Hur kommer det sig att judarna har tyska efternamn?

24 juni 2015

Judarna skulle närma sig den kristna kulturen

Den kejserliga byråkratin i Wien befallde år 1787 att de österrikiska judarna skulle ta efternamn på samma sätt som rikets kristna undersåtar. Dittills hade judarna i Centraleuropa använt patro­nymikon, exempelvis ”son till Samuel”. Samtidigt som de förtryckande judelagarna upphävdes i Österrike, krävde dock staten att judarna närmade sig den kristna majoritetens kultur. De måste hitta på efternamn.

Andra tyska stater införde samma regel efter år 1787, och därifrån spred sig namnen via jiddisch. Denna tyska dialekt med många hebreiska ord talades av judar i hela Central- och Östeuropa.

Kanske är du intresserad av...