Shutterstock
President Mobutu med Ronald Reagan

Varför bytte Kongo namn till Zaire?

Joseph Désiré Mobutu hade ett övergripande mål, när han 1965 blev diktator för Kongo: att befria sitt rike från västerländskt inflytande. Det innebar ett nytt namn på landet.

När Joseph Désiré Mobutu 1965 tog makten i Kongo och utropade sig till enväldig president var hans främsta mål att göra upp med sitt lands förflutna som belgisk koloni och utplåna allt västerländskt inflytande.

Under Mobutus järnnäve avlägsnades statyer av västerländska kolonisatörer samtidigt som afrikansk klädsel påbjöds och en ny valuta infördes. Dessutom förstatligade han alla egendomar och verksamheter som ägdes av västerlänningar.

Som ett led i omvandlingen fick flera platser nya namn, som klingade mer afrikanskt. Huvudstaden Léopoldville döptes till exempel om till Kinshasa, och staden Stanleyville blev till Kisangani. För egen del bytte diktatorn namn till Mobutu Sese Seko.

År 1971 hade turen kommit till landets namn, som ändrades till Zaire. Namnet kommer av ordet nzere, som var lokalbefolkningens historiska namn på Kongofloden.

President Mobutu med Ronald Reagan

Mobutu hade många mäktiga vänner. År 1984 besökte han USA:s president Ronald Reagan i Vita huset.

© Shutterstock

Mobutu störtades

År 1997 var det dock slut med Zaire. Efter mer än 30 år vid makten störtades Mobutu av en rebellarmé, och den en gång så mäktige presidenten blev tvungen att fly till Marocko.

Landets nye president, Laurent-Désiré Kabila, avskaffade nästan samtliga Mobutus reformer och döpte om landet till Demokratiska republiken Kongo. Numera förknippas namnet Zaire därför huvudsakligen med Mobutus styre.