Var Adolf ett populärt namn?

Hur många tyska barn fick samma förnamn som Hitler?

Nazisthjälten Horst Wessels förnamn blev populärt sedan Hitler utfärdat restriktioner mot att använda Adolf som dopnamn på tyska pojkar.

När Hitler kom till makten år 1933 blev namnet Adolf populärare än någonsin tidigare i Tyskland. Det syntes snart i den tyska statistiken – Führerns namn klättrade under åren 1930 till 1939 upp till 44:e plats över de vanligaste pojknamnen. Hitler ville dock inte dela förnamn med så många tyskar och lät därför utfärda ett dekret där namn som Adolf, Adolfine och Hitlerine reserverades för särskilt engagerade nazister – bland andra den blivande utrikesministern Joachim von Ribbentrop som fick en son år 1935.

I stället började många tyskar uppkalla sina söner efter den nazistiske hjälten Horst Wessel – på 1930-talet blev namnet det tredje populäraste. Wessel hade dödats av kommunister år 1930, och därefter hyllades han som martyr av nazisttopparna. T ex blev ”Die Fahne Hoch”, som skrivits av Wessel, nazistpartiets officiella hymn.

Horst och Adolf kom ur modet

Efter år 1941 började nazistiskt laddade namn som Adolf och Horst bli omoderna. I samband med blixtsegrarna i början av kriget upplevde de ett kort uppsving, men efter Hitlers fälttåg i Sovjetunionen förändrades situationen. Det katastrofala nederlaget vid Stalingrad i februari 1943 märks tydligt i statistiken; efter det blev tyska föräldrar allt mer ointresserade av att kalla sina söner Adolf eller Horst. När kriget tog slut hade namnen nästan försvunnit ur statistiken.