Shutterstock

Vad betyder ”Vatikanen”?

Det finns många teorier om namnets ursprung. En av de mer intressanta hävdar att den katolska kyrkostaten är uppkallad efter en hednisk gud.

Påvens residens Vatikanen är uppkallad efter Vatikankullen, som ligger omedelbart söder om Peterskyrkan i Rom.

Hur denna kulle fått sitt namn är emellertid oklart.

Enligt en nyare hypotes var Vaticum namnet på en etruskisk bosättning, men arkeologer har inte funnit några rester av denna.

Bosättningen skulle ligga i området Ager Vaticanus, som under de första hundra åren av Roms existens utgjorde gränslandet till den mäktiga etruskiska staden Veii.

År 396 f.Kr. erövrades Veii av romarna, och området Ager Vaticanus blev med tiden en del av Rom, men namnet hängde kvar.

Under antiken betraktade romarna det sanka området kring Vatikankullen som ohälsosamt. När kejsar Vitellius år 69 e.Kr. stationerade styrkor i området sägs det att många dog av sjukdomar.

Den romerske författaren Marcus Te­rentius Varro hade under det första århundradet f.Kr. ett annat förslag på varifrån namnet kom.

Det sades komma från en gammal gud kallad Vaticanus eller Vagitanus, som ger nyfödda barn förmågan att gråta och tala.

Namnet kommer av att ”va” – alltså ett vrål – är det första ljud som kommer ur ett spädbarns mun.