Tyskland: Kärt barn har många namn

Varför är Tysklands namn så olika på olika språk?

Det moderna Tyskland grundades när ett traktat undertecknades på slottet Versailles år 1871. Vilhelm blev den förste kejsaren i det nya tyska riket.

Tyskarna heter ofta helt ­skilda saker på de olika europeiska språken. På franska heter de till exempel ”allemands”, medan britterna kallar dem för ”germans”.

Finländarna föredrar ”saksalainen” och på kroatiska blir det ”svapska­”.

De olika benämningarna på Tyskland och tyskar har sin grund i att landet förr bestod av flera skilda stammar. Till exempel bodde alemanii-stammen under forntiden längs den nuvarande fransk-tyska gränsen. Tidens fransmän, gallerna, kallade därför tyskarna för ”allemands” och sedan dess har namnet hängt med. Det finska namnet för Tyskland, ”Saksaa”, kommer av den tyska folkstammen saxarna som levde vid Östersjön. Det kroatiska ”Svapska” är efter stammen svaberna, som levde i våra dagars sydöstra Tyskland.

Britterna kallade tyskarna för almains, almans eller dutch fram till 1500-talet.

Därefter blev det ”germans” som kommer av det latinska ordet ”Germania”, vilket var romarnas namn på de tyska folkens land.