Godfrey Kneller
Lärd läsare i sitt arbetsrum.

Skriftspråkets historia: Sumererna skrev in oss i historien

För 5 500 år sedan försökte en sumerisk man berätta en historia med hjälp av tecken som ristats in i våt lera. Och med det var skriftspråket uppfunnet. Var med när vi fördjupar oss i bokstävernas fantastiska förflutna.

Visste du att det kinesiska alfabetet har mer än 4 000 tecken, att araberna skriver från höger till vänster eftersom deras tecken uppfanns före papperet och att mayaindianernas skriftspråk är det mest komplicerade i historien?

Läs om skriftspråkets historia och skicka samtidigt en tacksam tanke till fenicierna, som såg till att vårt alfabet bara har 29 tecken.

Det sumeriska skriftspråket bestod av piktogram

Kish-tavlan.

Världens äldsta skrivna text - Kish-tavlan - hittades i staden Kish, 80 kilometer söder om dagens Bagdad.

© José-Manuel Benito, Shutterstock

Sumeriska

Omkring 3500 f.Kr. grep en okänd sumerier tag i ett vassrör och ristade in ett meddelande i fuktig lera. Trots skribentens ansträngningar att göra tydliga tecken, bland annat en hand, har lingvister ännu inte lyckats avkoda Kish-tavlan – världens äldsta bevis på skriftspråk.

Det första skriftspråket uppstod i Mesopotamien, ett land med många olika kulturer i nuvarande Irak, där Kish-skrivarens efterföljare utvecklade orden i det talade språket till piktogram (bildtecken). En teckning av solen, till exempel, kunde betyda både sol och den tid då solen skiner, dvs. dag.

På sumeriska hade många ord bara en stavelse, och skribenterna insåg snabbt att de också kunde använda piktogram för att beteckna stavelser – precis som siffrorna 2 och 4 på engelska står för orden "to" respektive "for" i uttryck som U2 och 4Ever.

Så småningom omvandlades den sumeriska rebusliknande blandningen av bildtecken och stavelsebokstäver, och omkring 3200 f.Kr. föddes den klassiska triangulära kilskriften. Den användes bland annat för att skriva ned den sumeriska legenden om hjälten Gilgamesh.

Kineser måste behärska 4 000 tecken

Det kinesiska skriftspråket består av hundratals tecken.

Fornkinesiskan utvecklades från ett rent bildspråk till det nuvarande under 2 000 år. Här kan du se utvecklingen av tecknet för elefant i mandarin. Kineserna hade ett utbrett offentligt skolsystem redan på 1600-talet, och historiker uppskattar att minst en medlem i varje familj kunde läsa och skriva.

© Theodore Delamarre

Kinesiska

Precis som sumererna försökte de gamla kineserna beskriva världen med piktogram. Kinesiska arkeologer har grävt fram tusentals sköldpaddsskal och djurben från omkring 1200 f.Kr. med inristade piktogram - så kallade orakelben som användes för spådomar.

Senare övergick kineserna till att skriva på papper med pensel och bläck, vilket gav tecknen deras distinkta form.

Modern kinesiska är en blandning av piktografisk och syllabisk skrift. Därför behöver de som talar kinesiska inte nödvändigtvis lära sig ett tecken för varje ord i språket.

Många av tecknen i det kinesiska alfabetet kräver dock en specifik kunskap om kinesisk kultur – till exempel är tecknet för "döv" (聾) sammansatt av tecknen för "drake" (龍) och "öra" (耳). Forskare uppskattar att en välutbildad kinesisk medborgare kan behärska upp till 4 000 tecken, medan en ordbok vanligtvis innehåller dubbelt så många.

Fenicierna valde tecken för olika ljud

Fenicierna utvecklar den lila färgen.

Fenicierna blev kända som de skickligaste handelsmännen i Medelhavsområdet – och för att ha uppfunnit ett alfabet baserat på språkljud.

© Setincho

Feniciska

Omkring 1000 f.Kr. började fenicierna skriva. Civilisationen i östra Medelhavsområdet, känd för sitt handelsmonopol på lila tyg, hade gjort en annan unik uppfinning – ljudskrift.

Egyptierna och sumererna hade visserligen skrivit i århundraden, men deras skriftsystem var fortfarande baserade på bilder med hundratals tecken.

Fenicierna insåg att de inte behövde tecken för allt eller för varje stavelse – det räckte med ett tecken per språkljud. Från egyptiska hieroglyfer – som gradvis ritades om och förenklades – skapade de feniciska skrivarna världens första alfabet.

De 22 bokstäverna i det feniciska alfabetet var konsonanter. Vokaler dök först upp i det grekiska alfabetet omkring 750 f.Kr.

Arabisk skrift är vänd åt "fel" håll

Arabiskt skriftspråk.

Vokaler markeras separat i Koranen, men uttrycks normalt inte med arabisk skrift – på svenska skulle det motsvara att skriva "till exempel" som "tll xmpl".

© The Walters Art Museum

Arabiska

I början av 700-talet hade arabiska krigare lyckats sprida den nya religionen islam över ett stort område som sträckte sig från Centralasien till södra Spanien.

I krigarnas kölvatten följde det arabiska alfabetet, på vilket texterna i den heliga boken Koranen skrevs.

Skriften var en vidareutveckling av arameiska, som användes av köpmän i klippstaden Petra i Jordanien omkring 100 e.Kr. Till skillnad från latinska bokstäver skrivs arabiska tecken från höger till vänster och är inte skiftlägeskänsliga.

I allmänhet skrivs de äldsta alfabeten i världen från höger till vänster, och historiker spekulerar i att det var lättare för högerhänta personer att rista in tecknen i den riktningen.

När vi började skriva på papper suddades dock bläcket ut ur skrivriktningen, vilket är anledningen till att de flesta språk som uppfanns efter papperets genombrott skrivs från vänster till höger.

Roms legionärer spred latin

Romersk legion.

Roms legioner erövrade större delen av Europa. Det gjorde även det latinska alfabetet.

© Shutterstock

Latin

Romarriket var en liten republik på den italienska Latium-slätten när antikens framväxande supermakt började skriva latinska bokstäver omkring 500 f.Kr.

Bokstäverna lånades från grekerna och etruskerna. Ursprungligen stod tecknet C för både K- och G-ljudet, men omkring 200 f.Kr. lade romarna till en krok till vissa C för att skapa ett G.

Det klassiska latinska alfabetet innehöll 23 tecken, varav Y och Z endast användes i främmande ord från grekiskan.

U och V var ursprungligen varianter av samma bokstav, medan I-varianten J blev en självständig bokstav först på 1500-talet.

Under medeltiden kombinerade munkar i olika länder latinska bokstäver till nya tecken, t.ex. W (v + v), Ñ (n + n) och Æ (a + e).

Runor stals söderifrån

Runsten med Futhark-alfabetet.

Järnålderns futhark bestod av 24 tecken, medan vikingatidens yngre futhark bara hade 16 tecken.

© Shutterstock

Runskrift

Enligt den eddadikten Hávamál (Den höges tal) upptäckte vikingarnas huvudgud, Oden, konsten att rista (dvs. skriva) runor efter att ha hängt nio dagar i trädet Yggdrasil.

Arkeologer påpekar dock att de första runorna – kantiga bokstäver ristade i sten eller trä – dök upp bland vikingarnas germanska förfäder under åren strax efter Kristi födelse.

Germanerna inspirerades förmodligen av alfabeten söder om Alperna - till exempel liknar runan ᛒ det romerska B, och båda tecknen hade samma ljud. I likhet med latinets abc memorerades runorna i en viss ordning som kallades fuþark (futhark) efter de första sex runorna.

Mayaskriften blandade ihop allt

Mayaskrift med skrivtecken och symboler.

Arkeologerna känner till mayaindianernas skriftspråk från en 1 000 år gammal bok som hittades i ruinstaden Chichén Itzá.

© Dresden Codex

Mayafolkets skriftsystem

I Guatemala och regnskogarna i södra Mexiko skrev mayaindianernas tempelpräster med ett av världens mest komplexa skriftsystem.

De detaljerade, fyrkantiga tecknen med rundade hörn organiserades i textblock och målades på väggar, keramik och bark.

Vissa mayatecken står för hela ord, andra för stavelser och ytterligare andra kan stå för både och, beroende på sammanhanget.

Ordet för jaguar, b'alam, kan till exempel skrivas med antingen ett piktogram (ett jaguarhuvud), de tre stavelserna b'a-la-ma eller en kombination av piktogrammet och stavelsetecknen.

Under många år gav mayaskriften lingvister sömnlösa nätter, men på 1980-talet började det äntligen ljusna och idag kan experterna förstå över 60 procent av de mystiska inskriptionerna.

Obegripliga språk som ingen ännu har uttytt

Mystiska tecken gör forskare ordblinda

1822 löstes hieroglyfernas gåta av den franske egyptologen Jean-François Champollion. Sedan dess har forskare världen över drömt om att följa i hans fotspår. Världen är dock fortfarande full av otydda skriftspråk.

Linear A

Det grekiska minoiska skriftsystemet Linear A, som användes 1800-1450 f.Kr. väntar fortfarande på att bli avkodat.

Rongorongo

Befolkningen på Påskön var de enda i Stilla havet som utvecklade sitt eget skriftsystem – rongorongo. De små tecknen, som påminner om tändsticksgubbar, ristades in i trätavlor. Forskarna har ingen aning om hur gamla tecknen är eller vad de betyder.

Voynich-manuskriptet

Voynichmanuskriptet är ett handskrivet och illustrerat dokument från 1400-talet. Sedan den polske bokhandlaren Wilfrid Voynich fick tag på den gåtfulla boken 1912 har forskare försökt lösa mysteriet. Frekvensanalyser av de okända tecknen tyder på att texten är logisk och inte är en bluff.