Shutterstock
Netherlands.

Heter det Holland eller Nederländerna?

Går det att en gång för alla avgöra om landet ska heta Holland eller Nederländerna?

Sedan 1815 har det officiella namnet på det nordvästeuropeiska landet varit Kunga­riket Nederländerna.

Holland är bara ett gemensamt namn på de båda provinserna Syd- och Nordholland, men eftersom provinserna inkluderar de viktiga städerna Amsterdam, Rotterdam och Haag – centrala säten för landets näringsliv och regering – har Holland kommit att beteckna hela Nederländerna.

De flesta nederländare skiljer mellan Holland och Nederländerna.

Undantaget är invånarna i de båda holländska provinserna.

De kallar landet för Holland, språket för holländska och sig själva för holländare.

Namnet Holland kommer från gammalfrankiskans ”holt­land”, ”träland”, eftersom stora delar av landet från början var täckta av skog.