Hade inkafolket ett skriftspråk?

Har arkeologerna hittat några texter skrivna av inka?

Knutarna knöts på snören av lama- eller alpackaull.

Inkafolket kommunicerade med hårknutar

Nej, trots att 1400-talets inkarike hade ett effektivt postväsende, 4 000 mil anlagda vägar och 14 miljoner invånare, verkar inka­folket aldrig ha använt sig av något skriftspråk

I stället meddelade man sig genom koder, i form av knutar som knutits på långa trådar av lamahår. En bunt sådana trådar kallades quipu. De kunde bestå av upp till 2 000 trådar och innehålla information om allt från skatteindrivning till militära hemligheter.

Knutar var inkafolkets decimalsystem

I stället för vårt tiotal­system, där varje tal har sitt eget tecken, måste en inka räkna antalet knutar på individuella trådar för att utläsa talet. Om det inte fanns någon knut, betydde det en nolla. Om talen också kan ha varit ett hemligt kodspråk, där bestämda sifferkombina­tioner eller särskilda knutar inte skulle läsas som tal utan som ord, vet forskarna ännu inte.

Så ska man förstå inkafolkets hemliga koder

Knutkoderna läses uppifrån och ned, siffrornas placering visar om de ska förstås som ental, tiotal, hundratal och så vidare.

Fyra knutar på hundratalens plats anger talet 400.

Om knut saknades på vissa snören var siffran noll. Man visade talet tre som 003.