Ukrainska och ryska – vad är skillnaden?
Ukrainska och ryska språk
Språk

Ukrainska och ryska – vad är skillnaden?

7 minuter

Europas språk kommer från stäpperna
Språk

Europas språk kommer från stäpperna

14 minuter

Den 19 november 1863: Lincoln håller berömt tal med dolt budskap
Språk

Den 19 november 1863: Lincoln håller berömt tal med dolt budskap

12 minuter

Därför blev Kongo Zaire – och sedan Kongo igen
President Mobutu med Ronald Reagan
Språk

Därför blev Kongo Zaire – och sedan Kongo igen

2 minuter

Runorna överlevde ända in på 1900-talet
Språk

Runorna överlevde ända in på 1900-talet

2 minuter

Vilket skriftspråk är det äldsta?
Språk

Vilket skriftspråk är det äldsta?

2 minuter

Enkel förklaring: Därför säger militärer ”Roger”
Språk

Enkel förklaring: Därför säger militärer ”Roger”

1 minuter

Varför skrivs det arabiska alfabetet från höger?
Språk

Varför skrivs det arabiska alfabetet från höger?

1 minuter

Vad betyder ”Vatikanen”?
Språk

Vad betyder ”Vatikanen”?

1 minuter

Sida 1 / 3