Vem var den förste dopade i ett OS?

Vem var den förste som åkte fast i en dopningskontroll under ett olympiskt spel?

Pistolskjutning i modern femkamp.

© Miliseum

Första gången dopningskontroller genomfördes vid de olympiska spelen var i Mexico City 1968. Sammanlagt analyserades 753 urinprov, men den ende som testade positivt var den moderne femkamparen Hans-Gunnar ­Liljenwall från Sverige.

Liksom flera andra deltagare hade han druckit öl inför lagtävlingen i pistolskytte för att bli stadigare på handen, men Liljenwall var den ende som överskred gränsvärdena. Det svenska laget förlorade därför sin bronsmedalj.