Tekniska museet
Kvinnliga skidåkare

När började vi åka skidor?

Medan kinesiska och ryska forskare diskuterar vem som först åkte skidor, har folken i Norden för länge sedan åkt förbi båda nationerna i backarna.

I september 2021 gjorde en grupp norska arkeologer ett fynd som de inte kommer att glömma i första taget: På berget Digervarden upptäckte de en skida av trä, som stack upp ur den smältande isen. På samma plats hade forskarna sju år tidigare hittat en annan skida – och därmed förfogar norrmännen nu över det äldsta välbevarade skidparet i världen.

Norska arkeologer hittar skida.

Norska arkeologer gjorde ett enastående skidfynd, när isen smälte på berget Digervarden.

© Andreas Christoffer Nilsson, secretsoftheice.com

Arkeologerna har daterat de båda skidorna till 700-talet. När människor för första gången spände på sig skidor är emellertid omdiskuterat. I Kina visar 5 000–10 000 år gamla grottmålningar figurer som möjligen åker skidor. I så fall kan de tidigaste skidorna dateras till den period då de sista sabeltandade kattdjuren sannolikt dog ut.

Experterna är dock långt ifrån eniga om denna tolkning. Många forskare pekar i stället på att några 8 000 år gamla, skidliknande träfragment från Ryssland kan vara de äldsta fysiska bevisen för skidåkning.

Folk i Norden älskade skidor

Under alla omständigheter är de flesta eniga om att Norden har spelat en avgörande roll för utvecklingen av skidåkning. En norsk hällristning från omkring år 4000 före Kristus visar en skidåkare, medan ett stort antal delar av skidor – en del mer än 5 000 år gamla – har hittats i Norge, Sverige och Finland.

Kvinnliga skidåkare

Skidtävlingar blev populära under 1800-talet. Här gör sig en grupp kvinnor klara för en tävling 1895.

© Tekniska museet

Föga överraskande var dessa länder med och utvecklade vår tids skidsport på 1800- och 1900-talet. Den första offentliga skidtävlingen arrangerades i Tromsø den 19 mars 1843 – och var första gången skidåkning rapporterades i en dagstidning.