Alinari/Bridgeman Images

Tjurfäktning: Brutal underhållning väckte ont blod

Spanien betraktar tjurfäktning som en viktig del av landets kulturarv och varje år betalar 5,9 procent av invånarna inträde till de blodiga kamperna i arenan. Inte ens påven har lyckats stoppa den mångtusenåriga traditionen.

I Rom hände det att gladiatorer fick slåss mot tjurar.

© Alinari/Bridgeman Images

Tjuren har fascinerat i fyratusen år

Tidigare lutade historikerna åt att det var romarna som införde tjurfäktning i Spanien när de erövrade Pyreneiska halvön omkring år 200 före Kristus.

Rituella offer av tjurar är emellertid en mycket äldre tradition än så.

Det tidigaste exemplet på tjurfäktning nämns i Gilgamesheposet från år 2100 före Kristus.

I det babyloniska eposet lockar Gilgamesh den så kallade himmelstjuren att stånga efter ett tygstycke, så att hans vän kan döda den med sitt svärd.

Forntidens perser utövade en sorts tjurfäktning och med tiden dyrkades tjuren som ett heligt djur i alla Medelhavsländer.

När spanjorerna började ägna sig åt tjurfäktning vet man inte, men de reste statyer av det heliga djuret tvåhundra år före romarnas ankomst.

Berättelser från medeltiden visar att 1100-talets tjurfäktningar utfördes till häst och att matadoren dödade tjuren med sin lans.

Först år 1726 började spanska tjurfäktare i staden Ronda möta tjuren till fots.

Manteln retar tjuren

En röd mantel används traditionellt för att reta tjuren, men eftersom nötkreatur har röd–grön färgblindhet betyder färgen ingenting. Tjuren reagerar helt enkelt på mantelns rörelser.

Shutterstock

Matadorens böjda klinga

En så kallad estoque de toreo har använts sedan 1700-talet. Det åttioåtta centimeter långa bladet är svagt böjt för att spetsen lättare ska träffa tjurens kroppspulsåder när matadoren kör in det i nacken på djuret.

Shutterstock

Ljus dräkt ska ge tur

Spanjorerna kallar matadorens uniform för traje de luces, ”dräkt av ljus”. Matadoren väljer den färg som han tror ska ge mest tur i arenan.

Shutterstock

Gamla gener bevaras

Tjurfäktningens anhängare hävdar att den bidrar till att bevara de uråldriga och aggressiva toro bravo-tjurarna. De påpekar också att tjurarna har ett bra liv. De lever vilt och utan daglig kontakt med människor tills de slutar sina dagar i arenan vid fyra till sex års ålder.

Shutterstock

Inte ens påven i Rom lyckades avskaffa tjurfäktningen.

© David Lees/Getty Images

Påven och kalifen försökte stoppa hednisk sedvänja

Medan stora delar av Spanien stod under muslimsk kontroll förbjöd kalifen tjurfäktning, eftersom den var hednisk.

För spanjorerna blev tjurfäktning därmed ett sätt att visa sitt motstånd mot de moriska makthavarna.

År 1567 försökte även påven i Rom förbjuda den hedniska tjurfäktningen. Förbudet, som ignorerades i det väldigt katolska Spanien, upphävdes under den efterföljande påven.

©

Picador

Först sticker en ryttare vid upprepade tillfällen tjuren i nacken med en lans.

©

Banderillero

Därefter ska en banderillero sätta sex korta spjut med hullingar i nacken på tjuren.

©

Matador

Med sina sista krafter jagar tjuren matadorens färgglada mantel. När djuret står stilla dödas det.

En demonstrant håller upp ett plakat mot tjurfäktning.
© SOPA Images/Getty Images

År 2020: Spanska delstater får inte förbjuda tjurfäktning

År 2009 skrev hundraåttiotusen katalaner under en protest mot tjurfäktning, vilket fick delstaten Katalonien att förbjuda de blodiga föreställningarna.

Sju år senare upphävdes förbudet av Högsta domstolen, som slog fast att ”ingen delstatsregering kan förbjuda denna del av det spanska kulturarvet”.

I dag är tjurfäktning därför tillåten överallt i Spanien och lockar årligen 3,5 miljoner åskådare.