Getty Images & Alamy/Imageselect

Positivet i närbild: Piporna skapar melodin

Den transportabla piporgeln spelade sin första melodi redan på 1700-talet, men blev populär först under det följande århundradet. Pipor och mekanik är instrumentets viktigaste element, och positivet hörs än i dag.

Inspirationen till positivet kom från den grekiska matematikern Ktesibio som under 200-talet f.Kr. uppfann piporgeln.

Instrumentet innehöll pipor som med hjälp av luft gav ifrån sig ljud. Samma princip användes till positivet som fanns på gatorna redan på 1700-talet. Det var dock den tyska orgelmakaren Ignaz Bruder som uppfann det moderna positivet.

Han ritade och beskrev positivets funktioner och startade år 1806 orgelfirman Gebrüder Bruder i den sydtyska staden Waldkirch.

En ­annan stor tillverkare av positiv var den italiensk­födde ­Giovanni Battista. År 1877 startade han familje­företaget vars positiv blev berömda och som fram till år 1975 levererade positiv till USA och Mexiko.

Musiken kom från positivets valsar

Melodierna var kodade med mässingsstift i en vals. Orgelbyggarna slog ett stift i valsen för varje ton i melodin och längre toner bildades genom att bygga en bro mellan stiften.

Vipparmarna lyftes när de kom i kontakt med mässingsstiften i valsen. De öppnade ventilerna som släppte in luft i piporna och tonerna kom ut.

Positivhalaren skötte en vev­anordning bak på instrumentet. Med hjälp av ett så kallat snäckdrev började valsen med den inkodade musiken att ­rotera och melodin spelades.

Klicka på teckningen och lär dig mer om positivet

Positivet spelas fortfarande

I flera år har positivets melodier hörts på festivalen International Organ and Barrel Organ Festival.

Där träffas flera hundra positiventusiaster från hela Europa för att spela för varandra.

Om denna positiventusiast har deltagit i festivalen är ovisst, men han bidrar i alla fall till att ge positivet en modern uppdatering.

Video