Pest och krig gav européerna järnfeber

Hundraårskriget mellan Frankrike och England rasar och arméerna slukar järn till rustningar och vapen. Men pesten har slagit till. Gruvorna får problem med att leverera tillräckligt med järn och priset skjuter i höjden. Det krävs nya metoder för att dämpa järnfebern.

Books:
Læs mere
● Ian Blanchard: Mining, Metallurgy, and Minting in the Middle Ages, Franz Steiner Verlag Wiesbaden, 2001 ● Edwin S. Hunt, James M. Murray: A History of Business in Medieval Europe, 1200-1550, Cambridge University Press, 1999
● Michael Moissey Postan, Edward Mille: The Cambridge
Economic History of Europe – Trade and Industry in the Middle Ages, Cambridge University Press, 1987