Shutterstock

När började vi ta på oss kläder?

Skinnkläder bryts ner och lämnar inga arkeologiska spår, men forskarna har upptäckt en annan ledtråd – löss.

När våra förfäder började skyla sig klädde de sig till en början i djurskinn, men de bröts snabbt ner och har inte lämnat efter sig några arkeologiska spår. En bra ledtråd är emellertid upptäckten av 780 000 år gamla stenredskap för att bearbeta djurhudar, men det är oklart om hudarna användes till kläder eller bostäder.

Ett annat spår är ett antal cirka 40 000 år gamla nålar, men de tyder på att människan vid den tidpunkten redan sydde ”avancerade” plagg och därför måste ha burit kläder länge.

Ett mer exakt förslag på ett årtal kommer från University of Florida, där en studie år 2011 slog fast att kläder uppstod för cirka 170 000 år siden. Studien bygger på dna-analyser av löss, som visar att insekten genetiskt delade sig i huvud- och klädlöss vid den tidpunkten.

Klädlöss kan inte överleva direkt på ­män­niskokroppen, och att parasiten dyker upp då tyder på att den haft möjlighet att gömma sig i vecken på kläder.

VIDEO: Stenålderskläder rekonstrueras digitalt

Video