Fodbold græs bold

När blev fotbollen professionell?

Pavel Karásek / Pixabay

I fotbollens hemland England utövades sporten officiellt av amatörer fram till mitten av 1880-talet. Fram till dess av­­visade det brittiska fotbollförbundet (FA) klubbar­nas önskemål om professionella spelare. Trots det valde flera klubbar att belöna sina bästa spelare med stora summor pengar under bordet. I gengäld fick spelarna skriva under ett kontrakt som band dem till klubben. Många fick också räkningarna för sin ofta extravaganta livsstil betalda. Det var t.ex. vanligt att spelarna
hittade kontanter i skorna före matcherna.
Efter år 1885 kunde FA inte längre hålla fast vid reglerna kring amatörsporten. Antalet professionella lag ökade snabbt i England och Wales, medan skottarna fortfarande var amatörer. Först år 1893 accepterade många av Skottlands klubbar avlönade spelare.