Massgravar avslöjar gåtan bakom digerdöden

I mitten av 1300-talet sveper pesten som en lie genom Europa och lämnar efter sig fulla massgravar och folktomma städer. De lärda försöker förklara den dödliga sjukdomen på alla möjliga sätt. Först nu – efter 650 år – vet forskarna äntligen vad som orsakade digerdöden och hur den spred sig.

Pesten uppstod i Asien och spred sig därifrån till Europa.

Books:
Læs mere
● John Hatcher: The Black Death, Phoenix, 2009 ● Susan Scott & Christopher Duncan: Return of the Black Death
– The World's Greatest Serial Killer, John Wiley & Sons, 2004 ● Philip Ziegler: The Black Death, The History Press, 2010

Websites:
www.tinyurl.com/384hgv