Moshe Milner/Gov. Press, Israel

Vem var filosofen Simone de Beauvoir?

”Kvinna är något man blir”, sade Simone de Beauvoir, men vem var egentligen kvinnan bakom orden? Här får du en historisk snabbkurs, som ger dig det viktigaste du behöver veta om filosofens liv.

Simone de Beauvoir i korthet:

Född: 9 januari 1908 i Paris, Frankrike

Studier: Filosofi vid Sorbonne i Paris

Jobb: Gymnasielärare, senare filosof och författare

Mest kända verk: Det andra könet, Le deuxième sexe, som kom ut år 1949

Civilstånd: Ogift, inga barn

Tre höjdpunkter för Simone de Beauvoir

 • Hon tänker som en man”, sa fadern Georges om Simone när hon var en liten flicka. Faderns beundran stärkte Simone i hennes ambitioner.

 • ”Aldrig har jag varit så lycklig”, jublade de Beauvoir när hon som 21-åring träffade kollegan Jean-Paul Sartre. Mötet blev starten för ett livslångt kärleksförhållande.

 • Med boken Det andra könet blev Simone de Beauvoir år 1949 en hyllad ikon för den moderna kvinnorörelsen. Erbjudanden om föredrag och intervjuer strömmade in.

...och en motgång

 • Ett förhållande med en 17-årig kvinnlig elev kostade de Beauvoir en karriär som gymnasielärare. År 1943 förlorade hon permanent rätten att undervisa i Frankrike.

Simone de Beauvoir: De viktigaste tankarna

 • Alla har ett val! de Beauvoir menade att Gud inte finns och därför inte kan diktera vad som är rätt och fel. Guds frånvaro betyder inte att allt är likgiltigt. Tvärtom har människan ett särskilt ansvar för att ta ställning i olika frågor och handla efter eget samvete och övertygelse.

 • Döden ger mening med livet

  Simone de Beauvoir menade att vi helt enkelt försvinner när livet är över. Döden är inte något att vara rädd för, utan istället en viktig del av tillvaron. Utan döden skulle livet förlora sin mening. Allt blir nämligen likgiltigt och saknar perspektiv om det inte någon gång tar slut. Utan döden skulle vi helt enkelt inte vara människor.

 • Kvinnan ska vara fri

  Simone de Beauvoir ansåg att alla människor har ansvar för sitt eget liv. Alla har dock inte samma möjligheter. Till exempel lever kvinnor på mäns villkor.

  Män är enligt samhällets normer riktiga människor, medan kvinnor ses som andra klassens människor som måste inordna sig. Kvinnor kan frigöra sig enbart genom att göra upp med samhällets krav.

  Kvinna är nämligen inte något man föds till. Det är något man blir. de Beauvoir menade med detta att kvinnor uppfostras till en underlägsen roll. Kvinnor måste dessutom göra motstånd mot äktenskapet och modersrollen som krävde att hennes egna behov hela tiden kom i andra hand.

  Filosofen såg dock inte männen som fiender, utan som med­offer som också påtvingades särskilda roller och normer. Endast genom att kämpa tillsammans kan de två könen förändra samhället och på så sätt uppnå riktigt frihet.

Under sina studier tillbringade de Beauvoir mycket tid i läsesalen på Bibliothèque Sainte-Geneviève i Paris.

© iamsnyg.com & Marie-lan Nguyen

Simone de Beauvoir fick inflytande på kvinnofrågan

... framförallt efter att hon år 1972 började kalla sig feminist.

Simone de Beauvoir var bland annat medförfattare till ett upprop om fri abort, undertecknat av 343 prominenta kvinnor. Hennes syn på fri kärlek gjorde henne dessutom till en förebild för tidens kvinnor.

Vad få vet om Simone de Beauvoir

... Simone de Beauvoir drömde om att bli nunna. Som elev i bibelskolan beundrade den unga Simone Jesus som hon såg som en romantisk hjälte. Som 14-åring började hon dock ifrågasätta den kristna tron och kort senare blev hon ateist. Avsaknaden av gudstro blev en central punkt i ­de Beauvoirs lära.

LÄS OCKSÅ: Existentialismens historia från Sartre till The Cure