F. Hals, Louvre/Shutterstock

Vem var filosofen René Descartes?

”Jag tänker, alltså är jag”, sade René Descartes. Men vad är han annars känd för? Få en historisk snabbkurs, som ger dig det viktigaste du behöver veta om filosofens liv.

René Descartes: Vem var han?

Född i: La Haye, nu Descartes, i centrala Frankrike. (1596-1650)

Studier: Läste juridik, teknik, matematik och astronomi vid olika universitet i Frankrike och Holland.

Jobb: Filosof, författare och lärare. Officer i armén.

Mest kända verk: Betraktelser över den första filosofin.

Civilstånd: Ogift.

3 höjdpunkter för Descartes

 • År 1628 flyttade Descartes till Holland. Här inledde han ett passionerat kärleks­förhållande med tjänsteflickan Helena.

 • I unga år reste Descartes vida omkring. Senare återvände han till sin födelseort. Han sålde alla sina ägodelar och investerade istället i aktier. Avkastningen var så god att Descartes aldrig mer behövde lida brist på pengar.

 • Descartes rörde sig i de finaste kretsarna och korresponderade med berömdheter och kungligheter. Han tilldelades också en särskild pension av självaste Solkungen, Ludvig XIV.

... Och en motgång för Descartes

Descartes hatade kyla och vantrivdes därför som privatlärare åt drottning Kristina i det iskalla Stockholm. Efter några månader fick han lunginflammation och avled.

René Descartes: De viktigaste tankarna

 • Inget är helt säkert! Descartes satte en ära i att betvivla allt. Framförallt framhöll han att sinnena är vilseledande.

  Till exempel kan vax kännas som en hård klump i handen, men det säger inget om materialet då vax också kan vara flytande. Filosofen påpekade också att det man upplever i drömmen ju inte heller är verkligt.

 • Gud finns trots allt:Även om Descartes tvivlade på i stort sett allt var han övertygad om Guds existens.

  Filosofen menade att människan inte kan föreställa sig en fulländad Gud eftersom hon själv är ofullkomlig. Eftersom Gud inte kan vara något som människan föreställer sig måste tanken om det gudomliga alltså komma från Gud själv.

 • Kropp och själ är åtskilda:Descartes menade att kroppen och själen inte har något med varandra att göra. Kroppen har fysisk form och existerar oavsett om någon ser den.

  Själen, som för Descartes utgörs av tanken eller medvetandet, kan däremot ingen se eller känna. Bara den enskilda människan vet att den finns eftersom hon tänker och känner. Teorin om en fullständig åtskillnad mellan kropp och själ gav dock Descartes en rad problem.

  Bland annat hade han svårt att förklara hur fysisk smärta ledde till känslor som rädsla och sorg. För att förklara detta samband utvecklade filosofen en teori om att kropp och själ stod i förbindelse med varandra genom corpus pineale, alltså tall­kottkörteln i hjärnan.

  Då detta inte löste problemet, eftersom tallkottkörteln ju är en del av kroppen, sa Descartes till slut att man bäst förstod sambandet mellan kropp och själ om man inte tänkte för mycket över det.

Descartes begravdes på Adolf Fredriks kyrkogård i Stockholm, men flyttades senare till Frankrike. Kyrkan är modern men har ett monument till Descartes minne.

© Iqqpema

Descartes påverkade matematiken

... då han menade att matematik, till skillnad från mycket annat, var något man kunde analysera sig till och därmed vara helt säker på. Filosofen uppfann koordinat­systemet och utvecklade analytisk geometri, en metod för att bland annat räkna ut arean på cirklar och trianglar.

Inte alla vet

... att Descartes som 23-åring fick en rad visioner. Filosofen tålde inte kyla. En kall kväll i november 1619 drog han sig därför tillbaka till sitt rum där det fanns en varm kakelugn.

Där fick filosofen tre syner som visade hur han kunde förnya matematiken och vetenskapen, och hur all kunskap hängde ihop. Kort där­efter formulerade han sin berömda mening ”Jag tänker, alltså är jag”.