Vem var filosofen Friedrich Nietzsche?

”Gud är död”, sade Nietzsche. Vad är han mer känd för? Få en historisk snabbkurs, som ger dig det viktigaste du behöver veta om filosofens liv.

Friedrich Nietzsche i korthet

Född i: Röcken i Sachsen.

Studier: Först teologi i Bonn, men bytte år 1865 till klassisk filologi i Leipzig.

Jobb: Professor i klassisk filologi i Basel.

Mest kända verk: "Så talade Zarathustra" (1883) och "Till moralens uppkomst" (1887).

Civilstånd: Ogift, inga barn.

Nietzsche: De viktigaste tankarna

Ge livet mening
Enligt Nietzsche existerade inte någon skapande gud. Han skrev därför "Gud är död" för att få människor att överge religionerna och själva hitta mening med livet.

Detta ansåg filosofen att bara "övermänniskan" klarade av.

Särskilt konstnärer hade bra förutsättningar ­då de hela tiden förnyar livet genom att skapa konst.

Bara egna värden räknas
I en värld utan gud har människan enligt Nietzsche till uppgift att hitta sina egna värderingar.

För endast utifrån dem kunde människan säkert veta vad han eller hon anser är rätt eller fel.

Drivkraften att stå fast vid dessa principer får vi från vår längtan efter makt – en längtan som enligt tänkaren ligger djupt i oss alla.

I huvudverket skrev Nietzsche de berömda orden "Gud är död".

© Shutterstock

Smärta är en naturlig känsla
Den tyska filosofen var inte en anhängare av kristendomen.

Han menade att den gav de troende en falsk bild av verkligheten genom att dela upp världen i två: jord och paradis. På det sättet kommer de levande endast att vänta på att lämna den verkliga världen för att komma till paradiset som Nietzsche menade var fiktion.

Därför kommer människans jordiska tillvaro att präglas av smärta, och hon förväntar sig att uppleva lyckan först i paradiset.

Nietzsche menade däremot att smärta kan leda till både positiva och negativa känslor. Därför ska människan välkomna motgångar.

För enligt tänkaren utvecklar de plågsamma känslorna människans karaktär och uthållighet, och motgångar gör att individen kan uträtta storverk. Lycka kan enligt Nietzsche inte existera utan djup sorg.

Den som önskar lära sig att "jubla till himlen" måste också vara beredd på "depression till döden", skrev den tyska filosofen.

Tre höjdpunkter för Nietzsche

Gick på internatskola

Som 14-åring började Nietzsche på internatskola. Långt ifrån sin konservativa prästfamilj började han läsa hädiska dikter och närmade sig ateismen.

Professor i grekiska

År 1869 utsågs Nietzsche till professor i klassisk filologi vid universitetet i Basel. Samma år blev han hedersdoktor vid universitetet i Leipzig.

Tyckte om att resa

Under åren 1879 till 1888 reste Nietzsche Europa runt med sina skrivattiraljer i bagaget. På resorna skrev han flera av sina mest berömda verk, exempelvis "Till moralens uppkomst".

… och ett lågvattenmärke för Nietzsche

Migrän, närsynthet och magbesvär plågade Nietzsche hela livet. År 1879 mådde han så dåligt att han tvingades lämna sin position som professor i Basel.

Nietzsche fick inverkan på nazismen

... vilket var ironiskt då­ ­Nietzsche var en stark motståndare till antisemitism och ansåg att nationalism var enfaldigt.

Den senare ­kopplingen mellan Nietzsche och nazismen beror på att hans syster Elisa­beth skrev om hans texter med nationalistiska och rasistiska undertoner.

"Mitt sanna hem" kallade Nietzsche huset i Sils Maria i Schweiz där han tillbringade totalt sju somrar.

© Scanpix & iamsnyg.com

Få vet att Nietzsche:

... blev psykisk sjuk efter att ha sett en häst piskas på Turins gator.

Enligt historien kastade sig filosofen om hästens hals varefter han föll ihop och senare hittades naken, vandrande längs gatorna.

Filosofen repade sig aldrig helt och hållet efter den händelsen och han hotade också att låta skjuta den tyska kejsaren. Denna episod ledde till att han lades in på psykiatrisk klinik. Där dog han elva år senare.