Joseph Denis Odevaere

Vad blev det av Lord Byron?

Engelsmannen Lord Byron drömde om ett återupprättande av det antika Grekland – i så hög grad att han kastade sig in i grekernas väpnade kamp mot den osmanska ockupationsmakten.

Diktaren och adelsmannen Byron var en ledande figur inom romantiken, som präglade europeiskt kulturliv från omkring 1800 till 1850.

Just hans romantiska hjärta ledde också till hans tidiga död.

Byron var 33 år när grekerna 1821 gjorde uppror mot sina osmanska härskare.

I likhet med andra poeter i hela Europa greps han av entusiasm.

Han föreställde sig att ättlingarna till antikens filosofer skulle återskapa det gamla Grekland.

Den brittiske diktaren följde därför den strida ström av män som gav sig iväg för att delta i den grekiska frihetskampen.

Lord Byron blev en martyr

Efter ankomsten brast många av romantikernas drömmar i mötet med verkligheten, för kriget präglades av massakrer och övergrepp, som grekerna ägnade sig åt med lika stor iver som de osmanska turkarna.

En del av romantikerna reste hem förfärade, men inte Byron.

Han skänkte mycket pengar till nödhjälp och hade sina illusioner i behåll, när han blev sjuk under sin första militära operation våren 1824.

Läkarnas behandling bestod av åderlåtningar, vilket försvagade honom ytterligare. Byron avled den 19 april, och grekerna utropade honom genast till en martyr för deras sak.