Shakespeare: Sex saker historikerna undrar över

400 år efter Shakespeares död påstår skeptiker fortfarande att den berömda författaren inte själv skrivit sina verk. För hur kunde en analfabetisk arbetarson som lämnade skolan som 13-åring skriva så vackert och elegant? Världens Historia ser närmre på de sex vanligaste invändningarna.

William Shakespeare

William Shakespeare

© Bridgeman

1. ”Hur kunde Shakespeare veta så mycket när han knappt gått i skolan?”

Historikerna antar att Shakespeare utbildades vid Staffords grammar school. Där lärde han sig förmodligen latin. Eleverna fick också utbildning i klassiska ämnen, bland annat filosofi, juridik, historia och litteratur. Skol­dagen varade från 6 på morgonen till 18 på kvällen. Därefter hade eleverna läxor.

Undervisningen var intensiv och bedömningen är att en grammar school-utbildning låg på ungefär samma nivå som moderna universitetsstudier i bland annat klassisk litteratur. Så även om Shakespeare slutade skolan redan när han var 13 år hade han fått en god grundutbildning.

Man vet dessutom att Shakespeare fortsatte att studera på egen hand och bland annat läste poesi från medeltiden, italienska romaner och filosofi från sin samtid.

2. ”Hur kunde han skildra Italien när han aldrig hade varit i landet?”

Flera av Shakespeares skådespel, bl.a. Romeo och Julia, innehåller detaljerade beskrivningar av italienska städer. Kritiker menar att Shakespeare inte kan ha skrivit skådespelen själv eftersom han aldrig hade rest utanför England.

Sanningen är dock att Shakespeare beskrev många länder som han inte hade besökt. Han hämtade sin kunskap från historiska böcker – som han inte drog sig för att kopiera. T.ex. baseras Romeo och Julia på en dikt av Arthur Brooke som beskriver staden Verona.

Romeo och Julia utspelar sig i Verona – som Shakespeare aldrig hade besökt.

© Bridgeman

3. ”De första verken bar inte hans namn. Varför?”

Samtidens författare var inte lika fixerade vid sitt namn som dagens dramatiker. De sålde helt enkelt sina manu­skript till teaterägarna – som fick göra vad de ville med dem. De Shakespeare-texter vi känner till i dag har därför varit tämligen svåra att spåra.

4. ”Varför nämns han inte som författare?”

Shakespeares namn förekommer i 70 historiska dokument men kritiker hävdar att inte någon av källorna nämner hans författarskap. Det stämmer dock inte. T.ex. anger kung Jakob I:s ceremonimästare hela sju gånger Shake­speare som författare till en rad teaterstycken som uppfördes för kungen.

Även samtida författare, bland andra Francis Meres och Robert Greene nämner Shakespeare som en av tidens stora författare.

5. ”Varför vet vi så lite om honom?”

Några kritiker hävdar att man vet väldigt lite om Shake­speares liv – trots att han skulle ha skrivit hundratusentals ord. Och visst är delar av hans liv dolt i mörker, men man vet faktiskt mer om just Shake­speare än andra samtida dramatiker.

Historikerna har t.ex. större inblick i hans familjära och ekonomiska förhållanden. Anledningen till det är att Shakespeare aldrig släppte kontakten med sin födelsestad, Stratford-upon-Avon. Han finns därför i stadsarkiven – som forskarna har gått igenom för att få en bild av honom.

6. ”Varför kunde han inte stava?”

På de historiska dokument som bär Shakespeares handskrift stavar han sitt namn olika från gång till gång. Förklaringen är ganska enkel: På Shakespeares tid existerade inte rättskrivning och stavningsregler.

I praktiken kunde alla författare välja fritt hur de ville stava. Ord – och till och med namn – skrevs ofta som de lät. Det var heller inte särskilt ovanligt att samme författare stavade samma ord på olika sätt vid olika tillfällen.