Rothschild: Lånade ut pengar till regenter

På bara några år reste sig familjen Rothschild från Frankfurts judiska getto och skapade en så stor förmögenhet att den kunde finansiera krig och industrialisera Europa.

Ett slitet skrivbord, en nött stol och en tung kista är de enda möblerna i Mayer Amschel Rothschilds arbetsrum. Han sitter vid sitt bord och skriver, medan hans hustru och tio barn bråkar i det lilla rummet intill.

I slutet av 1700-talet bor familjen i det överbefolkade judiska gettot i Frankfurt. Judarna har det tufft men Rothschild har en dröm: Han vill komma upp sig i världen.

Därför har han i största diskretion knutit kontakter med mäktiga män i området – bl a den förmögne prins Vilhelm av Hessen-Kassel.

Rothschild har lagt märke till att prinsen är mycket intresserad av sällsynta mynt. Därför har han under en längre tid och med största försiktighet samlat mynt och sålt dem till prinsen – under marknadspriset.

Samtidig har Rothschild börjat handla med lyxvaror som vin, hudar, tavlor och skulpturer och på så sätt skapat kontakter inom stadens överklass.

Son lånar pengar till hertig

Åren går och Rothschilds strategi lönar sig. De rika i trakten får förtroende för den diskrete juden, och när prins Vilhelm blir kurfurste får Rothschild ansvaret för regentens ekonomi.

Under samma period skickar Rothschild fyra av sina sönder till Europas viktigaste storstäder: Wien, London, Neapel och Paris. Där grundar de egna företag och blir snabbt framgångsrika.

Mest framgångsrik är Nathan som rest till London. Han handlar först med textilier men år 1809 börjar han handla med guldtackor. Två år senare är han så rik att han kan låna ut pengar till självaste hertigen av Wellington.

Nathan sköter sina affärer så bra och så diskret att han år 1814 blir brittiska regeringens hemlige bankir för finansieringen av Napoleonkrigen.

Han ska bl a växla guld till franska francs och sända dem vidare till fronten. Detta kan han genomföra tack vare att Nathan och hans bröder genom åren byggt upp ett enormt nätverk av skeppsredare, transportföretag och finansmän i hela Europa.

Seger gör bröderna rika

När Napoleon förlorar vid Waterloo, får Nathan, tack vare sina kontakter, reda på utgången före Storbritanniens regering. Finansmannen köper brittiska statsobligationer till ett lågt pris.

Några timmar senare skjuter värdet i höjden efter nyheten om segern – och bröderna Rothschild blir ofattbart rika.

Under åren som följer fyller familjen sina redan bågnande kassavalv genom spekulationer och utlåningsverksamhet.

Vid ett tillfälle köper de samtliga franska statsobligationer och säljer dem igen några timmar senare bara för att demonstrera att de kan kontrollera ett helt land.

Ännu en maktdemonstration äger rum 1825, då 145 brittiska banker kraschar och hotar att knäcka centralbanken, Bank of England.

Familjen Rothschild skickar fartyg med pengar från Österrike och Ryssland till London och spänner ut ett skyddsnät under Storbritanniens ekonomi.

På 1830-talet genomför bröderna transaktioner åt regeringarna i bl a Frankrike, Preussen, Österrike och Spanien.

De har hand om det amerikanska konsulatväsendets ekonomi och är aktiva i bl a Indien, Kuba och Australien. Familjen Rothschild kallas med rätta ”överhuvud för hela världens finansmarknad” och äger världens största privata förmögenhet.

Makten stannar i familjen

Familjeöverhuvudet Mayer Rothschild dör 1812 och Nathan år 1836. Släkten ser genom flera genomtänkta äktenskap till att behålla förmögenheten inom familjen och utökar ständigt sin makt.

År 1871 står Rothschild bakom återuppbyggnaden av Frankrike efter kriget mot Tyskland och främjar samtidigt industrialiseringen genom att finansiera järnvägar och infrastruktur i Europa.

Än i dag är Rothschild en ekonomisk maktfaktor med banker i bl a USA, Schweiz och Frankrike. År 2008 skrev tidningen Daily Telegraph att släkten är synonym med makt och pengar i en sådan utsträckning att ”ingen annan familj någonsin kunnat mäta sig med dem”.