American Photo Archive/Imageselect

Rockefeller lade inga pengar på lyx

John D. Rockefeller var känd för att vara sparsam. Under hela sitt liv gav han dock stora summor till välgörenhet, medan sonen – Rockefeller junior – fick nöja sig med småpengar. Här kan du följa deras brevväxling.

© Shutterstock

John D. Rockefeller

Levde: 1839–1937.

Nationalitet: Amerikansk.

Sysselsättning: Affärsman, filantrop.

Känd för: Rockefeller var en av oljeindustrins pionjärer. Intäkterna från bolaget Standard Oil gjorde Rockefeller till den rikaste mannen i USA:s historia.

© H.S. Photos / Imageselect

John D. Rockefeller Jr.

Levde: 1874–1960.

Nationalitet: Amerikansk.

Sysselsättning: Affärsman, filantrop.

Känd för: Junior stod för pengarna till bland annat New Yorks berömda Rockefeller Center och stadens museum för modern konst, MoMa.

New York, USA, 26/1 1895

Min käre son

Bifogad är en check på 21 dollar.

Beloppet är en gåva med anledning av din 21-årsdag – en dollar för varje år.

Det hade varit trevligt om vi hade ­kunnat tillbringa dagen tillsammans här hemma.

Men vid närmare eftertanke är det bäst för dig att du stannar på universitetet. Du har ju redan försummat ditt arbete en del på sistone.

Jag saknar ord för hur mycket lycka du skänker oss. Och jag saknar även ord för hur mycket vi ser fram emot och litar på din insats i framtiden.

Vi är omåttligt tacksamma för detta och för att du har så goda vänner och ­bekanta. Sådant är i sig mer värt än alla jordiska tillgångar.

Vi hoppas alla att denna dag och alla dagar i framtiden för endast gott med sig.

Vi är glada att du av erfarenhet vet att det som är bra för dig är olösligt förknippat med det goda du gör för andra.

Men detta ska inte vara en föreläsning – bara några vänliga ord från en kärleksfull far till sin högt älskade och ende son på hans 21-årsdag.

John D. Rockefeller

Providence, USA, 3/2 1895

Käre Far

Stort tack för den check du skickade mig förra veckan, och för det bifogade brevet.

Dina ord om att min existens skänker dig lycka gör mig djupt tacksam.

Jag skulle gärna skänka dig mycket mer glädje framöver.

Men även om jag hade klarat mig oändligt mycket bättre än fallet är, så hade det inte varit nog för att återgälda allt det som du har gjort för mig.

Jag har ofta svårt att tro på mig själv. Men din tilltro till mig kommer att hjälpa mig att få ut det bästa av livet.

Var förvissad om, käre Far, att min största lycka vore att glädja dig och mor och inte enbart själv förbli rättfärdig, utan leva upp till det nobla anseende som du med rätta har skaffat dig.

Kärleksfulla hälsningar
John

Augusta, USA, 18/1 1909

Käre son

Tusen tack för pälskappan, hatten och vantarna .

Jag har inte råd med sådan lyx, så jag är tacksam för att ha en son, som kan köpa sådant till mig.

Du kan vara förvissad om att jag uppskattar ­gåvorna. Mor ber mig hälsa och tacka dig från oss båda.

Kärleksfulla hälsningar
Far

Lakewood, USA, 30/7 1918

Min käre son

Det här blir väldigt kort.

Historien ­utvecklar sig så snabbt att jag knappt ­hinner med.

Mina möjligheter att göra något gott för andra kommer framöver att vara endast en bråkdel av vad de var, innan regeringen började kräva mig på åtskilliga miljoner dollar i pant ­vartenda år – så mycket står klart.

Vi måste hädanefter tänka oss för, innan vi åtar oss att skänka bort pengar. Jag kan redan nu se att jag under de kommande månaderna ska ut med inte mind­re än tjugo miljoner dollar.

Till det kommer allt det som jag redan betalat och det som jag kommer att bli skyldig.

Men allt är väl här, och vi har det bra.

Vi hoppas att du och Abby är förnuftiga, tar det lugnt och gör det rätta.

Kärleksfulla hälsningar
Far

New York, USA, 28/10 1920

Käre son

Jag ger dig härmed en check på 500000 dollar. Beloppet kommer att finnas till ditt ­förfogande meddetsamma.

Kärleksfulla hälsningar
din far

Florida, USA, 28/10 1920

Käre Far

Vilken underbar vana du har lagt dig till med!

Denna tredje gåva, som du med ditt brev från den 28 oktober informerar mig om, är precis lika välkommen som den första.

Stort tack ännu en gång. Hur ska jag kunna uttrycka hur mycket jag sätter pris på din fantastiska givmildhet?!

Kärleksfulla hälsningar
John

John D. Rockefeller marks his 84th birthday

Rockefeller framstod i det offentliga gärna som den glade givaren.

© New York Daily News Archive / Getty Images

New York, USA, 26/1 1922

Käre son

Med avseende på de medel som jag under årens lopp har överfört till dig, så bör man komma ihåg att jag har satt av ett stort belopp till välgörande ändamål förutom allt det som jag redan själv ­skänker.

Jag har för vana att noggrant och under mycket lång tid överväga mina projekt, innan jag kastar mig ut i dem.

Att jag ­aldrig själv kommer att hinna ge bort så mycket som jag skulle vilja, står därför klart.

Men du förstår den här världen mycket bättre än jag gör, och försynen har försett mig med rikliga tillgångar.

Jag hoppas därför att du med din kunskap och din kännedom om världen och dess behov med glädje kommer att kunna förverkliga dina planer på givmildhet.

Jag gläds åt att jag har råd att ge dig denna möjlighet, och jag är säker på att detta kommer att leda till mycket gott.

Jag är sannerligen välsignad som har en son, som jag med sinnesro kan räkna med kommer att utföra detta väldigt ­speciella och mycket viktiga arbete.

Med de varmaste hälsningar
Far

Epilog

Rockefeller senior var över åttio, innan han insåg att han aldrig skulle hinna göra av med sin förmögenhet.

Därför började han överösa sin son med pengar. Junior levde upp till förtroendet och blev en betydande filantrop.

Han skänkte bland annat stora summor till familjer till soldater under andra världskriget.