DeAgostini/Getty Images
Leonardo da Vinci

Hur många nu levande släktingar har Leonardo da Vinci?

Två forskare har lagt tio år på att kartlägga Leonardo da Vincis släktträd. Forskningen kan kanske kasta nytt ljus över flera av de mästerverk som tillskrivits Leonardo.

Åtminstone 14 nu levande personer kan skryta med att de är släkt med renässansens stora multigeni Leonardo da Vinci (1452–1519).

Så löd slutsatsen från de italienska forskarna Alessandro Vezzosi och Agnese Sabato år 2021 efter att de under ett decennium kartlagt Leonardo da Vincis stamträd ända från 1331 fram till i dag

Leonardo da Vinci var en genial uppfinnare

I dag är Leonardo da Vinci ihågkommen som en av historiens största konstnärer. Men han var även ett geni inom teknik och ingenjörskonst och flera av hans uppfinningar var flera hundra år före sin tid.

Leonardos stridsvagn
© AYArktos

Supervapen med många kanoner

År 1487 uppfann Leonardo en krigsmaskin, som påminner väldigt mycket om en stridsvagn, ett vapen som uppfanns först drygt 400 år senare. Leonardos maskin hade 36 kanoner och krävde en besättning av åtta man. År 2010 konstruerade en grupp ingenjörer ett fungerande exemplar av maskinen.

Leonardos robot
© Erik Möller

Robot styrd med vev

Omkring 1495 konstruerade Leonardo da Vinci en robot, känd som Leonardos mekaniska riddare. Enligt Leonardos ritningar skulle roboten dras upp med en vev och använde rep och trissor för att röra sig. En robotexpert från Nasa byggde 2002 en fungerande robot utifrån Leonardos ritningar.

Leonardos fallskärm
© Museoscienza.org

Hoppanordning fungerade

Nästan 500 år efter Leonardo da Vincis död bevisade en brittisk fallskärmshoppare att Leonardo uppfann den första fallskärmen. Anordningen uppfanns 1485 och bestod av en fyrkantig träram täckt med en pyramidformad duk. År 2000 hoppade britten från en luftballong på tre kilometers höjd och landade säkert.

De senaste tio åren har forskarna arbetat sig genom hela 21 generationer och lyckats identifiera flera hundra släktingar.

Leonardo da Vinci hade flera halvbröder, men fick inte själv några barn. De många nyfunna familjemedlemmarna är därför inte direkta ättlingar till Leonardo, utan till andra manliga medlemmar av hans familj.

Forskarna har utnyttjat dna

Ett av forskarnas viktigaste redskap i jakten på Leonardos släktingar har varit dna-analyser, och det är framför allt Y-kromosomen som spelat en viktig roll. Den manliga könskromosomen förblir nämligen oförändrad och kan därför användas för att bekräfta släktskap flera hundra år tillbaka i tiden.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci skapade berömda mästerverk som målningen Mona Lisa.

© DeAgostini/Getty Images

Forskarna hoppas att de med hjälp av dna-analyserna ska kunna lära sig mer om Leonardo da Vinci – till exempel om han hade några ärftliga sjukdomar, och varifrån hans förfäder kom geografiskt.

De biologiska uppgifterna kan potentiellt även användas för att bekräfta äktheten av några av de mästerverk som tillskrivits Leonardo, om forskarna kan hitta dna-spår på konstverken.