Shutterstock

Historisk snabbkurs: Vem var tänkaren Buddha?

”Du är vad du tänker”, sade Buddha och blev inspirationskälla för flera miljoner människor. VÄRLDENS HISTORIA ger dig det viktigaste du behöver veta om Buddhas liv och lär dig mer om vem han egentligen var.

Buddha i korthet

Födelseort: Lumbini, som ligger i dagens Nepal.

Studier: Tänkte, mediterade och filosoferade sig fram till sin lära.

Jobb: Tänkare, filosof och andlig ledare.

Mest kända verk: Buddha skrev aldrig själv böcker, men andra har skrivit ner hans ord och tankar i en rad verk.

Civilstånd: Gift och far till en son.

Buddha: De viktigaste tankarna

Livet är ett hjul
Buddha menade att tillvaron är full av smärta. För att slippa lidandet måste människan inse att livet är en oändlig upprepning av födelse och död, och att våra tankar i det ena livet påverkar nästa.

Det enda sättet att ta sig ur detta är att erkänna att livet är ett hjul av orsak och verkan.

Begär utmynnar i smärta
Tänkaren menade att människor är fulla av begär efter saker, känslor och upplevelser.

Alla vill ha det de inte kan få och mer av det de redan har. Exempelvis vill fattiga vara rika medan rika önskar mer pengar.

Människor blir aldrig nöjda utan klamrar sig fast vid livshjulet med dess eviga upprepning. Det konstanta begäret gör att smärtan består.

Trädet vid Mahabodhitemplen har planterats av frön från det träd Buddha ska ha suttit vid när fick sin uppenbarelse.

© Iamsnyg.com & Alamy/Imageselect

Tomhet leder till nirvana
Enligt Buddha är allt i livet en illusion av flyktiga förnimmelser och former.

Skandhorna är alla overkliga och bidrar bara till att fasthålla människan i begäret. För att befria sig från lidandet måste människor erkänna att de hålls fast och sluta ty sig till illusionerna.

Därefter kan han eller hon uppnå en högre medvetenhet genom att tala och handla rättfärdigt. Den ­högsta medvetenheten uppnår den som helt och hållet kan tömma sinnet på innehåll.

När en människa kan det uppnår hon nirvana, ett tillstånd där begäret inte längre existerar och därmed inte heller lidandet. Tomheten befriar också människan från åter­födelse och nya smärtor.

Det är endast på det viset människan kan stoppa den eviga strävan efter materiella ting och uppmärksamhet.

Han delade upp illusionerna i fem kategorier som han kallade skandhor – de betsår av materia, känslor, förmågan att uppfatta objekt, mentala formationer och medvetenhet.

Tre höjdpunkter för Buddha

  • Buddha föddes som prins. Siddharta Gautama hade en bekymmerslös barndom eftersom föräldrarna såg till att han aldrig såg eller hörde talas om sjukdom eller misär.

  • Siddhartha hade ett kärleksförhållande med sin kusin Yasodhara. Paret levde i lyx i palatset i staden Kapilavastu nära Himalaya. Tillsammans fick de en son.

  • En dag när Siddharta vilade sig under ett träd fick han en uppenbarelse och han förstod hur han skulle avskaffa lidandet. Därefter blev han känd som Buddha, ”den upplyste”.

...Och en motgång för Buddha

  • Siddhartha var nästan 30 år gammal när det gick upp för honom att människor kan lida och dö. Förtvivlad lämnade han hemmet för att finna svar på livets stora frågor.

Buddha fick inflytande på frihetskampen

... då Kina år 1950 invaderade Tibet. Dalai Lama, Tibets andlige ledare, kämpade mot ockupationen med medel som byggde på buddhismens ickevåldsideal.

Dalai Lama lever i exil i Indien och arbetar för att Kina ska dra sig tillbaka så att Tibet kan återfå sin självständighet.

Nyligen fann arkeologer en kista med resterna av ett kranium, som anses ha tillhört Buddha.

© Chinese Academy og Social Sciences

Få vet om Buddha att ...

.. Buddhas jordiska kvarlevor fördelades mellan tänkarens lärjungar vid hans död. Relikerna förvarades i olika skrin som tillbads.

Kvarlevorna gick förlorade under århundradena men arkeologer hävdar ibland att de funnit rester av Buddha.

Till exempel har man nyligen hittat en kista i Kina med rester från ett kranium som enligt en inskription tillhört Buddha. Forskarna vet ännu inte om fyndet är äkta.